W związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemicznego w Polsce postanowiliśmy uruchomić dla Państwa mini-cykl artykułów poświęcony przedsiębiorcom w tym trudnym czasie. Artykuły będą przede wszystkim dotyczyć dynamicznie zmieniającej się sytuacji, w tym przede wszystkim – błyskawicznie uchwalanych aktów prawnych.

Większość z Państwa – przedsiębiorców – zapewne już wie, że warto zapoznać się z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także aktów wykonawczych do tej specustawy, przede wszystkim – z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy wykonywana przez Państwa działalność nie jest tymczasowo zakazana, bądź czy jej działalność nie jest ograniczona, o czym stanowi § 5 wspomnianego rozporządzenia.

Odpowiadając na liczne pytania, które od Państwa otrzymaliśmy – tak, należy bezwzględnie powstrzymać się od prowadzenia działalności. A co zrobić z już rozpoczętymi usługami? Niestety ze względu na brak jakichkolwiek przepisów przejściowych oraz wejście rozporządzenia w życie z chwila jego ogłoszenia należy również natychmiast zaprzestać świadczenia tychże, wymienionych w rozporządzeniu, usług.

A co grozi za niewykonanie powyższego? Może zostać nałożony na danego przedsiębiorcę zakaz prowadzenia tego typu działalności gospodarczej, może zostać nałożona grzywna nawet do 5.000 PLN. Ponadto nie sposób nie wspomnieć również o tym, że można taki czyn zakwalifikować również jako przestępstwo. Mówi o tym np. artykuł 165 § 1 pkt 1 Kodeksu Karnego, który stanowi, że: „Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach: (…) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej, (…) podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”. To przestępstwo może być także popełnione nieumyślnie, o czym stanowi § 2 wspomnianego artykułu i za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Warto więc dwa razy zastanowić się przed podjęciem działalności gospodarczej, której możliwość wykonywania tymczasowo zakazano. Nie mówiąc już o skutkach PR-owych takiej decyzji.

Szczególnie narażoną grupą przedsiębiorców są osoby prowadzące tzw. najem krótkoterminowy (PKD 55.20). O tym szerzej na Państwa pytanie odpowie mec. Magdalena Tylipska w trakcie wykładu na żywo, który odbędzie się dnia 19 marca 2020 roku (czwartek) o godz. 19:00. Wykład oczywiście – dla bezpieczeństwa – będzie dostępny wyłącznie on-line: https://www.facebook.com/events/2867026020083900/

Ponadto – pomimo zamknięcia biur Kancelarii TPZ pozostajemy dla Państwa, w szczególności w nagłych wypadkach, dostępni przez cały okres trwania epidemii pod adresem: biuro@kancelariatpz.pl, bądź pod numerem telefonu: tel: +48 22 247-84-14.