Andrzej Zorski

wspólnik, adwokat

e-mail: a.zorski@pzadwokaci.pl

Od 1 stycznia 2017 roku członek Izby Adwokackiej w Warszawie, gdzie zdał egzamin zawodowy z wyróżnieniem i został wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Absolwent prawa na Akademii Leona Koźmińskiego na podstawie pracy magisterskiej pt. „Wolność słowa a ochrona godności, dobrego imienia oraz prawa do prywatności” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Przemysława Drapały. Laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce oraz trzykrotny stypendysta Rektora Akademii Leona Koźmińskiego. Jest jednym ze współzałożycieli United Nations Association – Poland – organizacji non profit zajmującej się promocją idei Narodów Zjednoczonych w Polsce.
W swojej dotychczasowej karierze pracował w prestiżowych warszawskich kancelariach. Był także wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie pracował ze studentami V roku prawa.
Obecnie na swoim koncie ma kilkaset wygranych spraw „frankowych” oraz innych spraw cywilnych, w ramach których odzyskał dla swoich klientów już kilkadziesiąt milionów złotych. Jak sam o sobie mówi – jest adwokatem nietypowym. Zawsze widzi swoich klientów, a nie tylko ich sprawy, kierując się dewizą, że klient po sprawie musi być zawsze bardziej szczęśliwy niż przed nią, niezależnie pod podjętych środków. Nieco inne – jak na wykonywany zawód podejście – sprawiło, że swoje sprawy powierzyło mu już ponad tysiąc osób i podmiotów gospodarczych. Sądząc po opiniach otrzymywanych po zakończeniu spraw – zrobiłyby to po raz kolejny.
Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w prawie ochrony dóbr osobistych oraz prawie autorskim, a także w szeroko rozumianym prawie finansowym (tzw. sprawy „frankowe” oraz odzyskiwanie pieniędzy z rynków kapitałowych”). W naszej Kancelarii przewodzi także obsłudze prawnej skierowanej do osób powszechnie znanych i publicznych (tzw. high-profile individuals), w tym m. in. aktorów i polityków. Zajmuje się również doradztwem prawnym skierowanym do podmiotów gospodarczych.
Mec. Zorski jest także autorem artykułów naukowych z zakresu prawa autorskiego (m. in. w „Monitorze Prawniczym”) oraz felietonów publikowanych w prasie codziennej luźno powiązanych z tematyką prawniczą. Często jako ekspert udziela komentarzy mediom polskim oraz zagranicznym oraz prowadzi szkolenia i webinary zarówno dla prawników, jak i laików.
Obsługuje Klientów w języku polskim, angielskim i niemieckim. Posiada certyfikat British Council z zakresu angielskiego języka prawniczego (TOLES Higher).

Kontakt

PZ Adwokaci

aleja Niepodległości 148/4
02-554 Warszawa
Polska

adres ul. Rakowiecka 47 lok. 14
02- 528 Warszawa

Skontaktuj się z nami