LIKWIDACJA WIBOR | POMOC ZŁOTÓWKOWICZOM

Spłacasz kredyt w złotówkach z oprocentowaniem zmiennym opartym na wskaźniku WIBOR? Drastycznie wzrosła rata Twojego kredytu na dom lub mieszkanie i zastanawiasz się czy da się coś z tym zrobić? Na szczęści istnieje wyjście z tej trudnej sytuacji. Nasza Kancelaria specjalizuje się w pomocy kredytobiorcom w sporach przeciwko bankom i innym instytucjom finansowym. Wykorzystując bogate doświadczenie w sprawach dotyczących kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich prowadzimy postępowania o ustalenie nieważności umów opartych o wskaźnik referencyjny WIBOR, jak również o usunięcie z nich wadliwych zapisów dotyczących oprocentowania

Dbamy o interesy naszych Klientów na każdym etapie sprawy. Współpracujemy ze specjalistami z równych branż, myślimy nieschematycznie i szukamy rozwiązania każdej sytuacji. Podejmując z nami współpracę każdy Klient czuje się bezpiecznie. Wiemy co zrobić, aby oprocentowanie kredytu przestało być problemem.

Prowadzimy procesy sądowe przeciwko bankom takim jak:

 • Bank Millennium S.A. (w tym Eurobank S.A.),
 • mBank S.A.,
 • Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.),
 • Getin Noble Bank S.A.,
 • Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (dawny EFG Polbank),
 • ING Bank Śląski S.A.,
 • BPH S.A. (dawny GE Money Bank S.A.),
 • PKO BP S.A. (w tym Nordea Bank Polska S.A.),
 • Pekao S.A.,
 • Deutsche Bank Polska S.A.,
 • BOŚ S.A.,
 • Credit Agricole Bank S.A. (dawny Lucas Bank S.A.),
 • DNB Bank Polska S.A.,
 • Santander Consumer Bank S.A.
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00
POZWÓL SOBIE POMÓC

Dzięki naszej pomocy, liczne osoby, które ucierpiały na skutek nieuczciwych praktyk, odzyskały swoje pieniądze. Zdobyte przez nas doświadczenie pokazuje, że warto zdecydować się na podjęcie kroków prawnych i domaganie się zwrotu należnych środków.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

CZYM JEST WIBOR?

WIBOR (ang.Warsaw Interbank Offered Rate) jest kluczowym wskaźnikiem wyznaczania oprocentowania dla większości kredytów o zmiennym oprocentowaniu udzielanych przez polskie banki, w tym dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, w szczególności kredytów hipotecznych. Stawki oprocentowania ustalane są w oparciu o dane przekazywane przez 10 największych banków w Polsce każdego dnia roboczego o godzinie 11:00.

Jednakże obecny sposób ustalania wysokości WIBOR zabezpiecza przede wszystkim interes oraz ryzyko ekonomiczne banków, a nie klienta. Dzieje się tak, ponieważ w teorii wskaźnik referencyjny WIBOR to stopa procentowa po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom. Problem w tym, że banki nie zawierają żadnych transakcji w obrębie banków, które mogłyby stanowić podstawę dla wyznaczania WIBORu. W konsekwencji ustalenie stawki WIBORu odbywa się wyłącznie na podstawie deklaracji banków po jakiej stawce oprocentowania są w stanie zawrzeć umowę pożyczki z innym bankiem i nie stanowi odzwierciedlanie żadnej transakcji, ponieważ tych transakcji nie ma. WIBOR można w dużej mierze przyrównać do ukrytej marży banku, ponieważ stanowi dla niego zysk.

Podkreślić należy, iż Polska jest liderem wśród państw, które udzielają kredytów ze zmiennym oprocentowaniem. Dlaczego? Dlatego, że kredyty ze stałą stopą oprocentowania były dużo droższe. Po drugie, kredytobiorcy często nie mieli na nie zdolności kredytowej.

DLACZEGO RZĄD CHCE ZASTĄPIĆ WIBOR?

Wskaźnik WIBOR powinien odzwierciedlać realne koszty jakie ponosi bank w związku z koniecznością utrzymania depozytów czy pożyczenia pieniędzy. Niestety w związku z tym, że praktycznie od samego początku istnienia wskaźnika WIBOR nie było realnych transakcji, nie odzwierciedla on rzeczywistych warunków. Dodatkowo ustalając stawkę oprocentowania pożyczki na rynku międzybankowym bank bierze pod uwagę również swoją korzyść (zysk z tej pożyczki, czyli marżę). Tymczasem zyskiem banku w przypadku umowy kredyt powinna być marża banku, zatem bank jest podwójnie wzbogacony – marża w umowie kredytu oraz marża narzucona na stawkę WIBOR. Z tych względów konieczna stała się zamiana WIBOR na inny typ wskaźników referencyjnych. Wysokość WIBOR zależy od wysokości referencyjnej stopy procentowej, którą prezes NBP podnosi od października 2021 roku, w związku z wysoką inflacją. Wyższe stopy procentowe wpłynęły na wysokość WIBOR, a to z kolei ma bezpośredni wpływ na wysokość rat kredytów Rząd uznał, że aktualna wysokość WIBOR nie odzwierciedla aktualnej sytuacji na rynku pieniężnym, a dodatkowo jest wysoce niekorzystna dla kredytobiorców, dlatego likwidacja wskaźnika WIBOR stała się konieczna.

Warto dodać, że metody ustalania WIBOR-u zastrzeżenia miała Unia Europejska, a obecnie także Komisja Nadzoru Finansowego.

LIKWIDACJA WIBORU A KREDYT HIPOTECZNY

Wskaźnik WIBOR ma znaczenie przede wszystkim dla kredytobiorców spłacających kredyty hipoteczne w złotówkach ze zmiennym oprocentowaniem. To ich w największym stopniu dotknęły podwyżki stóp procentowych. Na wysokość takiego oprocentowania składa się bowiem stała marża banku oraz właśnie zmienna stawka bazowa WIBOR. Dało się to zaobserwować zwłaszcza w 2002 roku, kiedy na skute wysokiej inflacji i systematycznego podwyższania drastycznie wzrosły koszty kredytowania. Niektórym kredytobiorcom spłacającym kredyty hipoteczne w złotówkach raty wzrosły nawet dwukrotnie, dlatego trudno się dziwić, że wielu z nich zaczęło szukać sposobów na ich obniżenie. W jednej z pierwszych takich spraw prawnicy zarzucili bankowi, że przy zawieraniu umowy nie poinformował klientki w odpowiedni sposób o ryzyku wzrostu stóp procentowych, a także nie przedstawił jej regulaminu ustalania stawki referencyjnej WIBOR przez spółkę GPW Benchmark (spółka zależna od Giełdy Papierów Wartościowych), która jest administratorem tego wskaźnika.

Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Katowicach, który w listopadzie 2022 r. wydał postanowienie zawieszające stosowanie WIBOR w umowie kredytowej na czas procesu. Rata kredytu spadła aż o 5 tys. zł.

ZALETY LIKWIDACJI STAWKI WIBOR I KORZYŚCI DLA KREYDTOBIORCÓW

Najważniejszą korzyścią jaką przyniesie likwidacja stawki WIBOR będzie zmniejszenie wysokości oprocentowania dla kredytów i pożyczek zawieranych w złotówkach. Jeszcze we wrześniu 2021 roku WIBOR 3M wynosił zaledwie 0,24 %, a WIBOR 6M – 0,28 %. Tymczasem w maju 2022 roku WIBOR 3M wynosił już 6,44 %, a WIBOR 6M – 6,66 %. Tak ogromne podwyżki musiały wpłynąć z czasem na koszty kredytowania. Usunięcie WIBOR-u z umowy kredytowej skutkować będzie obniżeniem oprocentowania, a więc także wysokości odsetek i samych rat kredytowych.

KIEDY ZOSTANIE ZNIESIONY WIBOR?

W Polsce przez ostatnie lata większość kredytów hipotecznych była udzielana w oparciu o WIBOR. Stał się on jednak problemem dopiero niedawno, gdy jego wysokość gwałtownie wzrosła wskutek podwyżek stóp procentowych. Trudna sytuacja wielu Polaków doprowadziła do konieczności reformy wskaźników referencyjnych, zaś likwidacja stawki WIBOR stała się kwestią czasu. Dlatego na początku września 2022 roku Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że rozpoczęto proces reformy wskaźników referencyjnych i zdecydowano, że dotychczas stosowana stawka WIBOR zostanie zastąpiona przez alternatywny wskaźnik WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight). Indeks WIRON jest ustalany na podstawie depozytowych transakcji jednodniowych (O/N, czyli depozytów zakładanych na jeden dzień). Indeks WIRON kalkulowany jest codziennie o godzinie 12:15 na podstawie danych z poprzedniego dnia roboczego i publikowany o godzinie 13:00. Pod uwagę brane są transakcje, które są przeprowadzane między, bankami, instytucjami finansowymi i dużymi przedsiębiorstwami. Zastąpienie WIBOR-u indeksem WIRON sprawi, że osoba spłacająca kredyt hipoteczny może liczyć na niższe raty kredytów. Zgodnie z założeniami wypracowanymi przez Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. Reformy Wskaźników Referencyjnych, zaprzestanie publikacji WIBOR-u ma nastąpić dopiero w 2025 roku.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00
POZWÓL NAM SOBIE POMÓC

Dzięki naszej pomocy, liczne osoby, które ucierpiały na skutek nieuczciwych praktyk, odzyskały swoje pieniądze. Zdobyte przez nas doświadczenie pokazuje, że warto zdecydować się na podjęcie kroków prawnych i domaganie się zwrotu należnych środków.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

CO Z WIBOREM OD 2023?

Od początku 2023 roku oprocentowania kredytów hipotecznych może być ustalane nie tylko na podstawie stawki WIBOR, ale także nowego wskaźnika WIRON. Indeks ten ustala się jako średnią stopę procentową, ważoną wolumenem, obliczaną na podstawie zbioru transakcji z danego dnia poddanego korekcie dwustronnej, polegającej na odrzuceniu wartości skrajnych. Jednakże kredyt hipoteczny oparty na wskaźniku WIRON nie jest jeszcze oferowany przez żadną z instytucji finansowych udzielających kredytów hipotecznych. Część banków zdecydowało się na czasowe zawieszenie udzielania tych kredytów o zmiennej stopie procentowej tłumacząc to koniecznością przygotowania procedur i systemów informatycznych do wdrożenia nowej stawki referencyjnej. Dopiero od 2024 roku banki będą zobowiązane do oferowania kredytów oprocentowanych według stopy składanej opartej o wskaźnik WIRON. Jednak likwidacja WIBOR-u nie nastąpi tak szybko. Wskaźnik WIBOR zniknie prawdopodobnie dopiero w 2025 roku. W 2023 roku banki będą mogły oferować kredyty oparte o stawkę WIRON, równolegle do kredytów opartych o WIBOR. Reforma wskaźników referencyjnych w Polsce ma podążać śladem zmian zachodzących na innych rynkach.

POZEW O WIBOR A POMOC PRAWNA

Pozywając bank należy skupić się na udowodnieniu, że wskaźnik WIBOR odpowiedzialny w największym stopniu za wzrost wysokości rat miesięcznych kredytów nie jest na tyle przejrzysty i uczciwy, by mógł spełniać rolę składnika oprocentowania kredytu.

Jeżeli jeszcze nie wiesz, czy Twoja umowa kredytu może zostać podważona w sądzie, wyślij nam jej skan na adres e-mail: biuro@pzadwokaci.pl . W ciągu tygodnia BEZPŁATNIE przeanalizujemy Twoją umowę kredytową.

W analizie wskażemy:

 • czy umowa kredytu kwalifikuje się do podważenia jej w sądzie
 • strategię procesową z podziałem na wariant dot. „odWIBORowienia” kredytu i wariant dot. nieważności umowy kredytu
 • wstępne wyliczenie wysokości roszczeń względem banku zarówno w przypadku „odWIBORowienia”, jak i stwierdzenia nieważności umowy kredytu
 • propozycję wynagrodzenia Kancelarii

Jeżeli będziesz zainteresowany naszą ofertą, umówimy się na indywidualną bezpłatną konsultację w Kancelarii.

Zapewniamy wsparcie na każdym etapie sporu z bankiem. Proces naszej współpracy obejmuje:

 • Bezpłatną analizę umów kredytowych
 • Wybór najkorzystniejszej strategii – unieważnienie lub „odWIBORowienie” kredytu
 • Reprezentację w trakcie ewentualnych rozmów negocjacyjnych z bankiem
 • Przygotowanie pozwu przeciwko bankowi
 • Reprezentacja podczas rozprawy sądowej
 • Pomoc w wyegzekwowaniu wyroku sądowego

WAŻNE DOKUMENTY DO POBRANIA

Drogi Kliencie, poniżej znajdziesz wzory wniosków do banków o wydanie dokumentacji kredytowej dotyczącej Twojego kredytu, niezbędnej do wystąpienia na drogę postępowania sądowego.

Jeżeli zastanawiacie się Państwo nad podważeniem umowy kredytu złotowego na drodze postępowania sądowego warto złożyć do banku reklamację. Reklamację należy wysłać do banku z dowodem nadania i za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Poniżej znajdziesz jej wzór.

REKLAMACJA

Jeżeli zastanawiacie się Państwo nad podważeniem umowy kredytu złotowego na drodze postępowania sądowego warto złożyć do banku reklamację. Reklamację należy wysłać do banku z dowodem nadania i za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Wzór reklamacji: Pobierz

FAQ, CZYLI NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

A. Przed procesem
1. Od czego zacząć sprawę tzw. kredytu złotowego?

Całkowita spłata kredytu nie przekreśla możliwości dochodzenia roszczeń od banku przez byłego już kredytobiorcę. W takich sytuacjach kredytobiorca (konsument) w dalszym ciągu może podnosić zarzut związany ze stosowaniem przez bank niedozwolonych postanowień umownych rozliczonej umowy kredytu.

2. Czy mogę pozwać bank, jeżeli spłaciłem już kredyt?

Całkowita spłata kredytu nie przekreśla możliwości dochodzenia roszczeń od banku przez byłego już kredytobiorcę. W takich sytuacjach kredytobiorca (konsument) w dalszym ciągu może podnosić zarzut związany ze stosowaniem przez bank niedozwolonych postanowień umownych rozliczonej umowy kredytu.

3. Co z przedawnieniem roszczeń kredytobiorcy?

Przedawnienie roszczeń kredytobiorców w sprawach przeciwko bankom było szeroko poruszane w sprawach tzw.  kredytów „frankowych”. Aktualnie w orzecznictwie dominuje stanowisko, iż roszczenie kredytobiorcy – konsumenta rozpoczyna bieg przedawnienia dopiero w momencie, gdy poweźmie on wiedzę o nieuczciwym charakterze warunku umownego.

Ponadto warto pamiętać, że przedawnienie nie dotyka żadnych żądań na przyszłość, tj. ustalenia nieważności umowy czy zaniechania stosowania przez bank klauzul niedozwolonych dotyczących oprocentowania kredytu. Główna zaletą tego procesu jest nie tylko odzyskanie przez Państwa środków „w gotówce”, ale również brak konieczności spłacania zawyżonych rat w przyszłości.

4. Czy bank może wyciągnąć wobec mnie konsekwencje, jeżeli wystąpię z pozwem?

Na to pytanie należy odpowiedzieć stanowczo nie. Pomimo wystąpienia z powództwem, umowa kredytu nadal wiąże jej strony. Jeśli kredytobiorca realizuje swoje zobowiązanie względem banku, tj. spłaca raty kredytu w terminie, bank nie może wypowiedzieć umowy, a tym samym wyciągnąć konsekwencji względem kredytobiorcy.

5. Czy mogę przestać płacić bankowi raty kapitałowo – odsetkowe?

Państwa bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Tym bardziej, iż zdajemy sobie sprawę z tego, że sprawy dotyczące kredytów „złotowych” są nowością w polskich sądach i pomimo wielu głosów, które słyszymy w opinii publicznej naszym zdaniem sprawy te nie są jedynie „formalnością”. Każda sprawa procedowana w sądzie wiąże się z ryzykiem. Dlatego też nie rekomendujemy rozwiązania polegającego na zaprzestaniu spłacania rat kapitałowo – odsetkowych. Taka decyzja niesie za sobą nieodwracalne konsekwencje. Jeśli jednak kredytobiorca jest świadomy skutków swojej decyzji i wyraża na to zgodę, to służymy mu pomocą w przeprowadzeniu tej procedury.

6. Z jakimi kosztami sądowymi muszę się liczyć chcąc pozwać bank?

W sprawach dotyczących tzw. kredytów złotowych koszty sądowe to:

 • opłata sądowa od pozwu: 1000 PLN,
 • opłata sądowa od apelacji: 1000 PLN (w przypadku przegranej w I instancji i konieczności złożenia apelacji),
 • zaliczka na wynagrodzenie biegłego: jej wysokość jest uzależniona od decyzji sądu, średnio kształtuje się między 500 PLN a 2000 PLN.

W przypadku wygrania sprawy, bank zwraca na Państwa rzecz ww. kwoty w całości.

7. Czy mogę pozwać bank, jeżeli wynajmowałem mieszkanie obciążone kredytem „złotowym”?

Tak. Sąd analizuje jedynie moment, w którym umowa kredytowa została podpisana. Jeśli nieruchomość była pierwotnie nabywana do celów mieszkalnych, a później sytuacja życiowa kredytobiorcy uległa zmianie i zdecydował się na wynajem, to nie stanowi to przeciwwskazań do złożenia pozwu. Sytuacja jest podobna w przypadku zakupu mieszkania jako inwestycji konsumenckiej, czyli jako formy zabezpieczenia przyszłości swojej rodziny przez bezpieczne ulokowanie kapitału.

8. Czy mogę pozwać bank, jeżeli w mieszkaniu obciążonym kredytem „złotowym” zarejestrowałem działalność gospodarczą?

Analogicznie jak wyżej, kluczowym pozostaje, czy kredyt został zaciągnięty na własne cele mieszkaniowe bądź takie o charakterze konsumenckim. Jeżeli tak, to późniejsze zarejestrowanie w nieruchomości działalności gospodarczej nie będzie miało znaczenia przy ocenie roszczeń kredytobiorcy.

B. Proces.
9. W którym sądzie będzie rozpoznawana moja sprawa?

Obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość ustalenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy z powództwa konsumenta na kilka sposobów.

Zasadą jest pozwanie banku w miejscu jego siedziby. W tym przypadku prawie w każdym przypadku właściwy do rozpoznania sprawy będzie sąd w Warszawie z wyjątkiem:

 • Credit Agricole Bank Polska S.A., który ma siedzibę we Wrocławiu,
 • Santander Consumer Bank S.A., który ma siedzibę we Wrocławiu,
 • Bank BPH S.A., który siedzibę ma w Gdańsku,
 • ING Bank Śląski S.A., który ma siedzibę w Katowicach.

W związku ze zmianą procedury cywilnej w dniu 7 listopada 2019 roku, konsument pozywający bank może wybrać sąd, który będzie właściwy do rozpoznania sprawy wedle swojego miejsca zamieszkania.

10. Jak długo będzie trwał proces?

Co do zasady proces w I i II instancji łącznie może potrwać około 3 – 4 lat. Rekompensatą dla kredytobiorcy za czas oczekiwania na prawomocny wyrok są jednak odsetki ustawowe za czas opóźnienia. Aktualnie jest to blisko 7 % w skali roku.

11. Ile będzie rozpraw?

Naszym zdaniem analogicznie jak w sprawach tzw. kredytów „frankowych” w przypadku kredytów „złotowych” co do zasady odbywało się będzie około 4 rozpraw: 3 w sądzie I instancji i 1 w sądzie II instancji. Taka ilość rozpraw nie będzie jednak regułą. Po pierwsze należy pamiętać, iż sprawy te są nowe w polskich sądach. Po drugie, ilość rozpraw zależy od ilości wniosków dowodowych złożonych przez strony danego postępowania. Po trzecie, wszystko zależy także od  sposobu procedowania sprawy przez danego sędziego.

12. Czy muszę uczestniczyć w rozprawach?

Kredytobiorca jest zobowiązany do osobistego stawiennictwa na rozprawie co do zasady tylko raz, kiedy ma zostać przesłuchany w charakterze strony. Odbywa się to zazwyczaj na koniec postępowania przed sądem I instancji. My jednak zachęcamy naszych Klientów, aby uczestniczyli w rozprawach. Uczestnictwo w rozprawach pozwala oswoić się z sądem, zaobserwować sposób bycia i pracy danego sędziego czy pełnomocnika banku. Dzięki temu będziecie Państwo lepiej przygotowani do swojego przesłuchania.

13. Jakie pytania mogą zostać mi zadane w sądzie?

Doświadczenie w sprawach tzw. kredytów „frankowych” pozwala nam wnioskować, iż pytania zadawane kredytobiorcom dotyczyły będą w szczególności:

 • Kwestii ogólnych, m. in. wykształcenia w dacie zawarcia umowy kredytu, wykonywanej działalność zawodowej oraz celu zaciągnięcia kredytu.
 • Okoliczności związanych z zawarciem umowy kredytu, m.in. kwestii korzystania z pomocy pośrednika kredytowego, badania zdolności kredytowej, przebiegu spotkań u pośrednika i w banku, procedury uzupełnienia i złożenia wniosku kredytowego, symulacji wysokości rat kredytu przy założeniu wzrostu oprocentowania kredytu, udostępnienia draftu umowy kredytu przed jej podpisaniem, udostępnienia kredytobiorcy informacji o metodzie ustalania stawki WIBOR.
 • Możliwość negocjowania umowy kredytu, m.in. czy kredytobiorca miał możliwość negocjowania treści umowy kredytu, w tym postanowień umownych dotyczących oprocentowania kredytu i przyczyn nieskorzystania ze stałej stawki oprocentowania.
 • Ryzyka związanego ze stosowaniem zmiennej stopy oprocentowania, m.in. jakie informacje w zakresie ryzyka zmiennej stawki oprocentowania były przekazane kredytobiorcy przy zawieraniu umowy kredytu, wpływu wysokości zmiany oprocentowania kredytu na wysokość zobowiązania kredytobiorcy względem banku oraz jak kredytobiorca rozumiał ryzyko związane ze stosowaniem zmiennego oprocentowania.

Należy jednak pamiętać, że sytuacja każdego kredytobiorcy jest inna i należy ją badać w sposób zindywidualizowany.

14. Jak przygotować się do przesłuchania w sądzie?

Zdajemy sobie sprawę, że wystąpienie w sądzie jest bardzo stresujące dla każdego kredytobiorcy. W związku z tym należy się do niego dobrze przygotować. Podstawą jest z pewnością spotkanie ze swoim prawnikiem, który przygotuje Państwa do przesłuchania i wskaże, czego możecie się Państwo spodziewać. Warto także wybrać się na rozprawę u sędziego, który rozpoznaje Państwa sprawę. Dzięki temu będziecie Państwo wiedzieć, jak zachowuje się na sali sądowej i jakie pytania zadaje kredytobiorcom podczas przesłuchań.

15. Co to jest WIBOR?

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate), to stopa procentowa po jakiej banki są w stanie udzielać pożyczek innym bankom na polskim rynku międzybankowym.  WIBOR wyznaczany jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawana przez największe banki działające w Polsce, po odrzuceniu wielkości skrajnych. Stawki oprocentowania podawane są przez banki (w ujęciu rocznym) każdego dnia roboczego o godzinie 11:00). Proces wyznaczania wartości WIBOR nazywany jest fixingiem WIBOR.

Problem polega na tym, iż banki po upadku w 2008 roku banku Lehman Brothers działającego na rynku amerykańskim utraciły do siebie zaufanie i aktualnie praktycznie nie udzielają pożyczek na rynku międzybankowym. Co oznacza, iż stawka WIBOR nie jest ustalana w oparciu o żadne realne transakcje. Należy również zwrócić uwagę na to, iż ustalając stawkę oprocentowania pożyczki na rynku międzybankowym bank bierze pod uwagę również swoją korzyść (zysk z tej pożyczki = marża). Natomiast zyskiem banku w przypadku umowy kredyt powinna być marża banku, zatem bank jest podwójnie wzbogacony (marża w umowie kredytu oraz marża narzucona na stawkę WIBOR).

Podkreślić należy, iż Polska jest liderem wśród państw, które udzielają kredytów ze zmiennym oprocentowaniem. Dlaczego? Dlatego, że kredyty ze stałą stopą oprocentowania były dużo droższe. Po drugie, kredytobiorcy często nie mieli na nie zdolności kredytowej.

16. Jakie są możliwości podważenia umowy kredytu w sądzie?

Naszym zdaniem istnieje kilka wariantów roszczeń, które można konstruować w sprawach kredytów „złotowych” oprocentowanych stawką WIBOR. Sporządzając pozew zawsze mamy na uwadze Państwa dobro, zatem bierzemy pod uwagę kiedy kredyt został zaciągnięty, a także jakie klauzule znajdują się w Państwa umowie kredytu.

Jednym z dwóch wariantów procesu jest roszczenie o ustalenie niezwiązania Państwa klauzulami niedozwolonymi, które dotyczą stosowania zmiennego oprocentowania stawką WIBOR i marżą banku. Skutkiem prawnym tak skonstruowanego roszczenia będzie pozostawienie umowy kredytu w mocy bez oprocentowania (w ogóle!). Skutkiem ekonomicznym takiego rozstrzygnięcia będzie konieczność zwrotu przez bank kwoty odsetek, która została przez Państwa uiszczona w całości (zarówno kwota naliczona w oparciu o stawkę WIBOR, jak i stosowaną marżę banku). W dalszym okresie umowa wykonywana będzie w ten sposób, iż raty kredytu będą zawierały jedynie ratę kapitałową (tzw. sankcja kredytu darmowego).

Kolejnym roszczeniem jest roszczenie o ustalenie niezwiązania Państwa klauzulą niedozwoloną dotyczącą stosowania stawki WIBOR. Skutkiem prawnym takiego rozstrzygnięcia jest pozostawienie umowy kredytu w mocy, tyle że oprocentowanej wyłącznie marżą banku (bez stawki WIBOR). Natomiast skutkiem ekonomicznym takiego rozstrzygnięcia jest konieczność zwrotu na Państwa rzecz przez bank kwoty, która stanowi równowartość odsetek pobranych w związku ze stosowaniem oprocentowania kredytu stawką WIBOR.

Naszym zdaniem istnieją również umowy kredytu, co do których będzie można żądać nieważności. Skutkiem prawnym ustalenia nieważności umowy kredytu jest uznanie jej za nigdy niezawartą. Konsekwencją jest także upadek zabezpieczenia hipotecznego, które oparcie znajduje w umowie kredytu. Skutkiem ekonomicznym upadku umowy kredytu jest konieczność zwrotu tego, co strony wzajemnie świadczyły na swoją rzecz. Bank powinien zwrócić wszelkie uiszczone przez Państwa raty kredytu, a Państwo powinniście zwrócić kwotę udostępnionego kapitału (bez odsetek).

17. Jak wygląda rozliczenie przy „usunięciu” z umowy kredytu klauzul niedozwolonych?

W przypadku roszczenia o ustalenie niezwiązania Państwa klauzulami niedozwolonymi, które dotyczą stosowania zmiennego oprocentowania stawką WIBOR i marżą banku (łącznie oprocentowaniem kredytu) skutkiem ekonomicznym będzie konieczność zwrotu przez bank w całości uiszczonej przez Państwa kwoty.

W przypadku zaś roszczenia o ustalenie niezwiązania Państwa klauzulą niedozwoloną dotyczącą jedyne stosowania stawki WIBOR skutkiem ekonomicznym takiego rozstrzygnięcia będzie konieczność zwrotu przez bank kwoty, która stanowi równowartość odsetek pobranych w związku ze stosowaniem oprocentowania kredytu stawką WIBOR (kredyt oprocentowany będzie jedynie marżą banku).

W przypadku uwzględnienia któregokolwiek ze wskazanych powyżej roszczeń bank będzie zobowiązany do zapłaty na Państwa rzecz kwoty odsetek ustawowych za opóźnienie.

18. Jak wygląda rozliczenie przy stwierdzeniu przez sąd nieważności mojej umowy kredytu?

Jeżeli sąd stwierdzi nieważność umowy kredytu, to powinien zasądzić na rzecz kredytobiorcy wszystkie wpłacone przez niego do banku środki pieniężne wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia.

19. Czy mogę spłacić kredyt w trakcie procesu?

Wystąpienie na drogę postępowania sądowego przeciwko bankowi nie stanowi przeszkody w spłaceniu kredytu w całości. Pamiętajmy jednak, iż należy to zrobić w porozumieniu z prawnikiem prowadzącym sprawę.

20. Czy mogę sprzedać nieruchomość w trakcie procesu?

Tak, kredytobiorca może sprzedać nieruchomość nabytą ze środków pochodzących z kredytu. Wskazać należy, iż prawo własności nieruchomości jest niezależne od kredytu. Zatem może istnieć stan, w którym kredytobiorca jest stroną umowy kredytu, a nie jest już właścicielem nieruchomości, którą za ten kredyt nabył.

Kontakt

PZ Adwokaci

adres ul. Belgijska 11
lok. 9, 02 - 511 Warszawa

Skontaktuj się z nami