TWORZENIE UMÓW

Co to jest umowa i czym są umowy dwustronnie gospodarcze?

Umowa to zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Nie ma lepszego sposobu na zabezpieczenie interesów firmy niż zawarcie umowy. Jednak aby faktycznie chroniła przedsiębiorcę, musi zostać sporządzona w określony sposób, tj. z zachowaniem wszelkich wymaganych przez prawo elementów. W niektórych przypadkach brak w umowie określonych postanowień bądź też niezachowanie właściwej formy może doprowadzić do nieważności całego kontraktu. Kancelaria prawna Pilawska Zorski Adwokaci dysponuje bogatym doświadczeniem w przygotowywaniu umów, którymi przedsiębiorcy posługują się w bieżącej działalności. Zajmujemy się również analizowaniem umów pod kątem interesów naszych Klientów i ich zgodności z przepisami. Stworzymy umowę, która sprawi, że będą mogli czuć się Państwo bezpieczni w każdej sytuacji

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00
POZWÓL SOBIE POMÓC

Pomoc adwokata to kluczowy krok w zapewnieniu sobie solidnej i skutecznej obrony. Dzięki naszemu doświadczeniu, wiedzy i umiejętnościom prawniczym, jesteśmy w stanie zapewnić Ci fachową i kompleksową pomoc.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

TWORZENIE UMÓW SZYTYCH NA MIARĘ Z KANCELARIĄ PILAWSKA ZORSKICH

W ramach praktyki prawa kontraktów opracowujemy wszelkiego rodzaju umowy związane z bieżącą działalnością gospodarczą naszych Klientów, w tym:

umowy z kontrahentami ze szczególnym uwzględnieniem umów sprzedaży,

  umowy z członkami organów spółek,

  umowy o pracę i kontrakty menedżerskie,

  umowy zlecenia i o dzieło,

  umowy agencyjne,

  umowy o zachowaniu poufności (non disclosure agreements),

  umowy najmu i dzierżawy,

  umowy z zakresu praw własności przemysłowej.

 

Tworzenie umów to jednak nie wszystko. Każdą umowę poprzedza proces negocjacyjny. W zakresie obsługi prawnej dla firm nasza Kancelaria oferuje m.in.:

  • negocjowanie umów – poprzedzające umowę wsparcie lub zastępstwo Klientów w rozmowach z drugą stroną umowy
  • opiniowanie umów – weryfikacja projektów i szacowanie ryzyka związanego z akceptacją określonych postanowień zawartych w umowach
  • tworzenie projektów umów – przygotowywanie wstępnych projektów dostosowanych do potrzeb naszych Klientów i skutecznie zabezpieczających ich interes

CECHY- PRAWIDŁOWO SKONSTRUOWANEJ UMOWY

Prawidłowe skonstruowanie umowy powinno stanowić punkt wyjścia dla każdej transakcji w firmie. Jeżeli kontrahent okaże się nierzetelny – nie zapłaci za zamówiony towar lub usługę, nie wykona przedmiotu umowy lub opóźni się z jej wykonaniem, w wielu przypadkach dobrze skonstruowana umowa pozwoli dochodzić roszczeń bez konieczności skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Umowa taka powinna w szczególności zawierać:

  nazwę, która jasno i precyzyjnie wskazuje jaki rodzaj kontraktu został zawarty,

  oznaczenie daty i miejsca jej zawarcia, co ma znaczenie m.in. dla ustalenia daty wymagalności wynikających z umowy roszczeń,

  prawidłowe określenie stron umowy, które różni się w zależności od tego czy stronami są osoby fizyczne czy podmioty gospodarcze,

  przedmiot, czyli czego dotyczy dana zawarta umowa,

  termin realizacji, czyli w jakim terminie strona powinna umowę wykonać,

  wynagrodzenie, w tym przede wszystkim zasady i terminy jego płatności,

  zakres poufności przekazywanych informacji, a w niektórych przypadkach także postanowienia dotyczące RODO,

  czas trwania umowy, czyli wskazanie czy zawarta została na czas nieokreślony czy określony,

  tryb i zasady dotyczące wypowiedzenia.

Niektóre umowy mogą wymagać wprowadzenia dodatkowych zapisów, wynikających z przepisów ogólnych lub ustaw szczególnych, od których uzależniona jest ich skuteczność.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00
POZWÓL NAM SOBIE POMÓC

Dzięki naszej pomocy, liczne osoby, które ucierpiały na skutek nieuczciwych praktyk, odzyskały swoje pieniądze. Zdobyte przez nas doświadczenie pokazuje, że warto zdecydować się na podjęcie kroków prawnych i domaganie się zwrotu należnych środków.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE STWORZENIA UMOWY Z NASZĄ KANCELARIĄ

Nie każdy wzór umowy dostępny przez internet będzie zawierał wszystkie niezbędne elementy. Tworzenie umów wymaga wiedzy z wielu różnych dziedzin prawa. Jeżeli zależy Państwu na bezpieczeństwie swojego przedsiębiorstwa zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią – tworzenie umów to jedna z naszych wiodących specjalności. Nasz zespół specjalistów posiada doświadczenie w tworzeniu umów z różnych branż, przez co każdy przedsiębiorca może liczyć na umowę dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Sporządzamy również regulaminy i inne dokumenty niezbędne przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Tworzenie umów z kancelarią prawną Pilawska Zorski Adwokaci zapewni:

  • bezpieczeństwo, poprzez ograniczenie negatywnych konsekwencji niedojścia do skutku danej transakcji lub jej opóźnienia np. poprzez zastrzeżenie w umowie kar umownych na okoliczność niewypłacalności kontrahenta
  • oszczędność Państwa czasu i pieniędzy poprzez uniknięcie negatywnych konsekwencji niezwarcia umów lub ich nieodpowiedniej treści
  • pewność, że są Państwo bezpieczni nawet w sytuacji, gdy druga strona umowy nie zapłaci za zamówiony towar lub wykonaną usługę.

Kontakt

PZ Adwokaci

adres ul. Belgijska 11
lok. 9, 02 - 511 Warszawa

Skontaktuj się z nami