POLISOLOKATY – POZEW

Jak wycofać się z polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym?

Podpisałeś umowę umowę polisy inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie z UFK? Jeżeli rozwiązałeś umowę ubezpieczenia to możesz ubiegać się o zwrot od towarzystwa ubezpieczeń tzw. opłaty likwidacyjnej oraz środków z polisolokaty. Rzecznik finansowy oraz orzecznictwo sądów powszechnych są po Twojej stronie. Nasza Kancelaria od wielu lat pomaga w zakresie dochodzenia roszczeń o zapłatę środków pobranych przez towarzystwa ubezpieczeniowe tytułem opłaty likwidacyjnej, a także prowadzi sprawy o unieważnienie umowy polisolokaty.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00
LIKWIDACJA POLISOLOKATY
I ODZYSKIWANIE PIENIĘDZY Z POLISOLOKAT

Temat polisolokat stanowi jeden z głównych filarów naszej działalności. Kancelaria Pilawska Zorski Adwokaci specjalizuje się w postępowaniach o zwrot opłaty likwidacyjnej oraz unieważnienie umowy. Zgłoś się do nas!

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

POLISOLOKATA – CO TO ZA PRODUKT FINANSOWY ?

Polisolokata to oferowana od 2004 inwestycja długoterminowa, która stanowiła połączenie ubezpieczenia na życie i dożycie oraz ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Umowa polisolokaty realizowała obie funkcje – lokaty i ubezpieczenia. Rozwiązanie to początkowo wydawało się bardzo korzystne, co przełożyło się na jego olbrzymią popularność. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na polisolokaty zdecydowało się 5 mln Polaków, wpłacając 50 mld złotych. Z czasem okazało się, że zakładając polisolokatę tysiące klientów zostało oszukanych, ponieważ pod przykrywką ubezpieczenia na życie oferowano niepewne produkty inwestycyjne. W wielu przypadkach celowo zostali wprowadzeni w błąd przez pracowników banków, którzy obiecywali zyski, pomijając informacje o wysokim ryzyku finansowym. Sprawy nie ułatwiały skomplikowane postanowienia zawarte w umowie ubezpieczenia, które zawierały klauzule niedozwolone.

ODZYSKIWANIE OPŁAT LIKWIDACYJNYCH

Opłaty likwidacyjne porównać można do kary, jaką ubezpieczyciel nałożył na konsumenta w związku z przedwczesną likwidacją umowy polisolokaty. Niekiedy opłata wynosiła blisko 100% wartości umowy, pomimo że powinna ona odzwierciedlać faktycznie ponoszone przez ubezpieczyciela koszty. Tymczasem w przypadku polisolokat wysokość opłaty była określona procentowo, a zatem jej wysokość nie była uzależniona od poniesionych opłat administracyjnych, a jedynie od wartości umowy i okresu jej trwania. W konsekwencji ukształtowała się linia orzecznicza sądów powszechnych, zgodnie z którą opłata likwidacyjna stanowi klauzulę niedozwoloną i tym samym nie wiąże konsumenta. Rozwiązałeś umowę i zapłaciłeś opłatę likwidacyjną? Wiemy jak ją odzyskać!

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00
POZWÓL NAM SOBIE POMÓC

Dzięki naszej pomocy, liczne osoby, które ucierpiały na skutek nieuczciwych praktyk, odzyskały swoje pieniądze. Zdobyte przez nas doświadczenie pokazuje, że warto zdecydować się na podjęcie kroków prawnych i domaganie się zwrotu należnych środków.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

UNIEWAŻNIENIE POLISOLOKATY LIKWIDACYJNYCH

Kolejnym sposobem na odzyskanie wpłaconych środków jest stwierdzenie nieważności całej umowy z uwagi na sprzeczność z zasadami uczciwości i abuzywność postanowień. Osoby poszkodowane zawarciem umowy ubezpieczenia na życie i dożycie oraz ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego mogą domagać się jej unieważnienia m.in z uwagi na brak określenia jej w treści rzeczywistego ryzyka inwestycyjnego oraz informacji w zakresie obarczenia wysokimi opłatami likwidacyjnymi, a w konsekwencji sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Nieważność umowy to kolejne rozwiązanie, które pozwala konsumentom na odzyskanie pieniędzy

PROCES LIKWIDACJI POLISOLOKATY

Pomogliśmy odzyskać pieniądze wielu poszkodowanym konsumentom. Z naszego doświadczenia wynika, że warto wystąpić na drogę sądową i skierować roszczenie o zwrot wpłaconych pieniędzy. W przypadku polisolokat orzecznictwo sądów powszechnych zdecydowanie opowiada się po stronie konsumentów.

KROK 1

W pierwszej kolejności przeanalizujemy ogólne warunki umowy i postanowienia regulaminu UFK w danej sprawie pod kątem odzyskania opłaty oraz stwierdzenia nieważności umowy. Na jej podstawie, a także wysokości wpłaconych kwot, będziemy w stanie ocenić wysokość świadczeń należnych Tobie tytułem zwrotu opłaty likwidacyjnej.

KROK 2

Kolejnym krokiem będzie wezwanie towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty, tj. wypłaty kwoty wartości wykupu polisolokaty, którą przewidywała umowa ubezpieczenia.

KROK 3

W razie braku zapłaty przez towarzystwo pozostaje wniesienie pozwu i rozpoznanie sprawy przez sądy powszechne.

Kontakt

PZ Adwokaci

adres ul. Belgijska 11
lok. 9, 02 - 511 Warszawa

Skontaktuj się z nami