SPORY Z BANKAMI

Wśród osób poszkodowanych nieuczciwymi praktykami banków z roku na rok wzrasta świadomość w zakresie możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem. Duża w tym zasługa tzw. spraw frankowych, które zmieniły sposób myślenia o sądowej walce z bankiem jako o z góry przegranej. Kredytobiorcy przekonali się, że banki nie zawsze są tą silniejszą stroną w sporze. Pierwsze pozytywne rozstrzygnięcia wywołały lawinę pozwów, które uwolniły tysiące Polaków od toksycznego kredytu i umożliwiły odzyskanie zdolności kredytowej. Obecnie prowadzimy blisko 300 postępowań, których przedmiotem są kredyty frankowe (zarówno indeksowane, jak i denominowane), w których reprezentujemy kredytobiorców. Jednak Kancelaria Adwokacka Pilawska Zorski Adwokaci oferuje profesjonalną pomoc nie tylko dla frankowiczów. Pomagamy także m.in. odzyskiwać środki pobrane przez towarzystwa ubezpieczeniowe tytułem opłaty likwidacyjnej w związku z zawarciem przez Klienta umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty).

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00
POZWÓL SOBIE POMÓC

Dzięki naszej pomocy, liczne osoby, które ucierpiały na skutek nieuczciwych praktyk, odzyskały swoje pieniądze. Zdobyte przez nas doświadczenie pokazuje, że warto zdecydować się na podjęcie kroków prawnych i domaganie się zwrotu należnych środków.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

JAK WALCZYĆ Z BANKIEM?

Kancelaria od wielu lat reprezentuje Klientów w sporach z bankami i podmiotami rynku finansowego takimi jak instytucje finansowe, towarzystwa ubezpieczeniowe czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Spory z bankami to jeden z filarów naszej działalności.

Specjalizujemy się w następujących rodzajach spraw:

  • o stwierdzenie nieważności umowy lub „odfrankowienie” kredytów frankowych,
  • o stwierdzenie nieważności umowy lub „odWIBORowienie” kredytów złotówkowych,
  • o stwierdzenie nieważności umowy o zwrot opłaty likwidacyjnej w przypadku tzw. polisolokat,
  • zwrot nadpłaconych kosztów kredytu w przypadku jego wcześniejszej spłaty.

GDZIE MOŻNA ODWOŁAĆ SIĘ OD DECYZJI BANKU?

Pierwszym krokiem do odwołania się od negatywnej decyzji banku jest złożenie reklamacji. Jeżeli bank nie znalazł podstaw do jej uwzględnienia lub sprawa nie podlegała postępowaniu reklamacyjnemu, pozostaje droga postępowania sądowego. Zostałeś poszkodowany działaniami banku lub instytucji finansowej? Zgłoś się do nas. Od wielu lat pomagamy Klientom dochodzić swoich praw. Z uwagi na szczególny charakter i stopień skomplikowania spraw przeciwko bankom skorzystanie z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej w prowadzeniu sprawy znacząco zwiększy szansę na pozytywne rozstrzygnięcie Twojej sprawy.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00
POZWÓL NAM SOBIE POMÓC

Dzięki naszej pomocy, liczne osoby, które ucierpiały na skutek nieuczciwych praktyk, odzyskały swoje pieniądze. Zdobyte przez nas doświadczenie pokazuje, że warto zdecydować się na podjęcie kroków prawnych i domaganie się zwrotu należnych środków.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

POMOC PRAWNA W SPORACH Z BANKAMI

Przed rozpoczęciem współpracy wykonujemy bezpłatną analizę postanowień umowy, celem ustalenia możliwości dochodzenia roszczeń w konkretnej sprawie oraz wstępnego oszacowania wysokości kwot, jakich Klient może dochodzić na drodze sądowej. W zależności od okoliczności i etapu sprawy, nasza pomoc może przyjąć następującą postać:

 pomoc w toku postępowania reklamacyjnego,

 bezpłatną analizę umowy,

 wybór najkorzystniejszej strategii postępowania sądowego,

reprezentację w trakcie negocjacji,

 przygotowanie pozwu przeciwko bankowi,

 reprezentację podczas rozprawy sądowej,

 pomoc w wyegzekwowaniu wyroku sądowego.

Kontakt

PZ Adwokaci

adres ul. Belgijska 11
lok. 9, 02 - 511 Warszawa

Skontaktuj się z nami