OBSŁUGA KORPORACYJNA KANCELARIA PRAWNA

Obsługa korporacyjna przedsiębiorców stanowi jeden z najistotniejszych obszarów naszej działalności. Zakładamy i rejestrujemy spółki prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia, prowadzimy bieżącą obsługę ich organów i pomagamy przedsiębiorcom w przeprowadzaniu zmian w strukturach tych podmiotów. Przygotowujemy również dokumentację korporacyjną wymaganą przez przepisy prawa.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00
POZWÓL SOBIE POMÓC

Obsługa korporacyjna spółek świadczona przez naszą Kancelarię obejmuje szereg czynności mających na celu kompleksowe wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

OBSŁUGA PRAWNA KORPORACJI

W ramach naszej działalności oferujemy kompleksową obsługę prawną w następującym zakresie:

 • bieżące wsparcie prawne podmiotów gospodarczych i stała obsługa firm
 • bieżącą obsługę prawną zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
 • rejestracji spółek i tworzenie statutów spółek, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych
 • przekształcenia spółek
 • wsparcie zagranicznych inwestorów w wejściu na polski rynek
 • doradztwo podatkowe
 • doradztwo z zakresu prawa pracy
 • sporządzanie i opiniowanie umów oraz wewnętrznych dokumentów przedsiębiorców takich jak uchwały, zmiany umowy spółki czy wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • reprezentowanie wspólników przed sądami powszechnymi i organami administracji publicznej
 • reprezentowanie w toku postępowań administracyjnych z udziałem instytucji publicznych
 • wytaczanie powództw i pomoc prawna w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • doradztwo w zakresie umów i zarządzania prawami własności intelektualnej
 • sądowa windykacja należności i zastępstwo przed organami egzekucyjnymi

PNA CZYM POLEGA OBSŁUGA KORPORACYJNA ŚWIADCZONA PRZEZ PZ ADWOKACI?

Obsługa korporacyjna spółek świadczona przez naszą Kancelarię obejmuje szereg czynności mających na celu kompleksowe wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. W zależności od potrzeb obsługa korporacyjna może obejmować pomoc prawną w następujących obszarach:

prowadzenie dokumentacji korporacyjnej,

przygotowywanie zmian w umowach i statutach spółek,

przygotowywanie aktów wewnętrznych organów spółek (projekty uchwał),

sporządzenie dokumentów rejestrowych,

elektroniczna obsługa KRS,

 aktywne uczestnictwo w trakcie zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,

bieżące doradztwo prawne i podatkowe.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00
POZWÓL NAM SOBIE POMÓC

Obsługa korporacyjna spółek świadczona przez naszą Kancelarię obejmuje szereg czynności mających na celu kompleksowe wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

OBSŁUGA KORPORACYJNA WARSZAWA

W ramach obsługi korporacyjnej spółek opracowujemy wszelkiego rodzaju umowy związane z bieżącą działalnością gospodarczą naszych Klientów, w tym umowy z kontrahentami, członkami organów spółek i innymi podmiotami prawa gospodarczego, a także kontakty menadżerskie. Oferujemy pomoc w zakresie wsparcia organów spółki, jej wspólników, udziałowców i akcjonariuszy w sprawach z zakresu prawa handlowego.

Nasza Kancelaria prowadzi szereg postępowań sądowych dotyczących uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, postępowań sądowych zmierzających do wyłączenia wspólnika ze spółki oraz postępowań dotyczących naprawienia szkody wyrządzonej spółce przez członków jej organów. Ponadto reprezentujemy Klientów w toku postępowań sądowych obejmujących odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki, zarówno po stronie wierzycieli spółki, jak również pozwanych członków zarządu.

Kontakt

PZ Adwokaci

adres ul. Belgijska 11
lok. 9, 02 - 511 Warszawa

Skontaktuj się z nami