OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK WARSZAWA

Czym jest obsługa prawna spółki?

Przez ostatnie lata uchwalono bądź znowelizowano wiele przepisów dotyczących działalności gospodarczej, w szczególności z zakresu prawa podatkowego i handlowego. Wiemy, jak trudno jest przedsiębiorcom poruszać się w gąszczu zmienionych regulacji. Nasza kancelaria prawna od wielu lat wspiera przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej, zapewniając im kompleksową obsługę prawną m.in. w takich obszarach jak prawo spółek, prawo cywilne, prawo pracy, prawo nowych technologii czy restrukturyzacja przedsiębiorstw.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00
POZWÓL SOBIE POMÓC

Pomoc adwokata to kluczowy krok w zapewnieniu sobie solidnej i skutecznej obrony. Dzięki naszemu doświadczeniu, wiedzy i umiejętnościom prawniczym, jesteśmy w stanie zapewnić Ci fachową i kompleksową pomoc.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK A WYBÓR FORMY ORGANIZACYJNO PRAWNEJ

Pierwszym krokiem naszej współpracy jest konsultacja w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia biznesu, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Klienta. Od niej zależeć będą koszty prowadzenia firmy, wysokość opodatkowania, a nawet stopień odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy mają do wyboru spośród spółek osobowych (jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną) a także spółek kapitałowych (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub prostą spółkę akcyjną). Wybór nie jest prosty. Dlatego przed podjęciem decyzji omawiamy różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami spółek prawa handlowego, aby jak najlepiej dopasować charakter planowanej działalności do określonej formy prawnej.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie odpowiednich dokumentów, w tym umów i statutów spółek, a następnie złożenie ich do sądu rejestrowego.

Rola optymalizacji podatkowej w obsłudze prawnej spółek

Polski system podatkowy jest wysoce skomplikowany. Mimo tego w ostatnich latach uchwalono szereg przepisów umożliwiających spółkom skorzystanie z licznych ulg umożliwiających skuteczną i zgodną z prawem optymalizację podatkową. Warto wymienić chociażby ulgę badawczo-rozwojową (B+R), ulgę IP BOX czy też tak zwany „Estoński CIT”. Nasz kancelaria prawna świadczy bieżącą obsługę spółek ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego. Dzięki działaniom nakierowanym na optymalizację kosztów, w tym wdrażaniu oferowanych przez nas rozwiązań z zakresu optymalizacji podatkowej, zyskasz poczucie bezpieczeństwa finansowego swojej firmy.

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK WARSZAWA – ZAKRES USŁUG PILAWSKA ZORSKI ADWOKACI

W ramach obsługi prawnej nie tylko zakładamy i rejestrujemy spółki prawa handlowego, ale tez prowadzimy bieżące doradztwo dla ich organów i pomagamy w przeprowadzaniu zmian w strukturach tych podmiotów. Przygotowujemy również dokumentację korporacyjną wymaganą przez przepisy prawa i ułatwiającą funkcjonowanie firmy.

Nasza Kancelaria prowadzi szereg postępowań sądowych dotyczących uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, postępowań sądowych zmierzających do wyłączenia wspólnika ze spółki oraz postępowań dotyczących naprawienia szkody wyrządzonej spółce przez członków jej organów. Ponadto reprezentujemy Klientów w toku postępowań obejmujących odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki, a także w postępowaniach administracyjnych w sporach z organami administracji publicznej.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00
POZWÓL NAM SOBIE POMÓC

Dzięki naszej pomocy, liczne osoby, które ucierpiały na skutek nieuczciwych praktyk, odzyskały swoje pieniądze. Zdobyte przez nas doświadczenie pokazuje, że warto zdecydować się na podjęcie kroków prawnych i domaganie się zwrotu należnych środków.

ZADZWOŃ:
+48 574 044 974

e-mail: biuro@pzadwokaci.pl

poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK – DORADZTWO PRAWNE

Obsługa prawna oferowana przez Kancelarię Pilawska Zorski Adwokaci obejmuje następujące usługi:

  bieżące wsparcie prawna,

  rejestracja spółek,

  przekształcenia podmiotów gospodarczych,

  likwidacje i restrukturyzacje spółek,

  wsparcie zagranicznych inwestorów w wejściu na polski rynek,

  sporządzanie i opiniowanie umów (np. umów sprzedaży, o roboty budowlane, z członkami organów spółek i innymi podmiotami prawa gospodarczego, a także kontakty menadżerskie),

  opracowywanie wewnętrznych dokumentów przedsiębiorców, takich jak uchwały, zmiany umowy spółki czy wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego

  sporządzanie opinii prawnych dotyczących skomplikowanych zagadnień prawnych obejmujących sprawy gospodarcze,

  reprezentację przed sądami powszechnymi i organami administracji publicznej,

  reprezentację w toku postępowań administracyjnych z udziałem instytucji publicznych,

  wytaczanie powództw w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji,

  doradztwo w zakresie umów i zarządzania prawami własności intelektualnej,

  sądową windykację należności i zastępstwo przed organami egzekucyjnymi,

  audyt prawny i ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa (due diligence).

Kontakt

PZ Adwokaci

adres ul. Belgijska 11
lok. 9, 02 - 511 Warszawa

Skontaktuj się z nami