POLITYKA PRYWATNOŚCI
ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników (dalej: „Użytkowników”) serwisu internetowego działającego pod adresem https://pzadwokaci.pl (dalej: „Strona Internetowa”), a także profili w mediach społecznościowych powiązanych pośrednio lub bezpośrednią z marką „Pilawska Zorski Adwokaci”. 

II. WSPÓŁADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH 

Współadministratorami danych osobowych Użytkowników są Karolina Pilawska działająca pod firmą „Kancelaria Adwokacka Adwokat Karolina Pilawska” z siedzibą w Warszawie (02-528), przy ul. Rakowieckiej 47 lok. 14, NIP: 657-266-76-94, REGON: 381080883 oraz Andrzej Zorski działający pod firmą „Kancelaria Adwokacka Adwokat Andrzej Zorski” z siedzibą w Warszawie (02-528), przy ul. Rakowieckiej 47 lok. 14, NIP: 521-361-34-62, REGON: 386854668 dalej określane jako „Współadministratorzy”.

III. WSPÓLNE UZGODNIENIA MIĘDZY WSPÓŁADMINISTRATORAMI

Współadministratorzy wspólnie będą przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach określonych w Polityce Prywatności. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego względem Użytkowników oraz za umożliwienie Użytkownikom wykonywania ich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich oraz za przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności.

IV. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

Współadministratorzy będą przetwarzać następujące dane Użytkowników:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres korespondencyjny,
 3. numer telefonu,
 4. adres e-mail,
 5. miejsce pracy,
 6. stanowisko służbowe,
 7. wszelkie powierzone dane w związku ze świadczeniem przez Współadministratorów na rzecz Użytkowników pomocy prawnej, w tym także dane szczególnej kategorii w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), które Współadministratorzy chronią także zgodnie z obowiązującą tajemnicą zawodową, wynikającą z przepisów szczególnych,
 8. odnośnie profili w mediach społecznościowych – dane publiczne udostępnione na tych profilach, bądź dobrowolnie podane przez Użytkowników.

V. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania przez Współadministratorów danych osobowych Użytkowników jest:

 1. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – w zakresie w jakim jest to konieczne do realizacji zawartych umów o świadczenie usług prawnych i wypełnienia obowiązków ciążących na Współadministratorach,
 2. 6 ust. 1 lit. f RODO – w zakresie w jakim wymaga tego uzasadniony interes prawny każdego ze Współadministratorów, bądź Współadministratorów łącznie, w tym także w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z umów o świadczenie usług prawnych,
 3. 9 ust. 2 lit. f RODO – w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń Użytkowników w ramach świadczonej pomocy prawnej,

VI. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Współadministratorzy będą przetwarzać dane Użytkowników w następujących celach:

 1. w wypadku, gdy Współadministratorzy świadczą na rzecz Użytkowników pomoc prawną,
 2. w celu poinformowania Użytkowników o szczegółach oferty Współadministratorów – na wyraźne życzenie Użytkowników,
 3. w celu wykonywania zawodu adwokata oraz radcy prawnego w powierzonych przez Użytkowników kwestiach,
 4. w celach określonych przez regulaminy i polityki prywatności mediów społecznościowych, za pośrednictwem których Użytkownicy skontaktowali się ze Współadministratorami.

VII. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH 

Przetwarzane dane osobowe Użytkowników będą pochodzić z dobrowolnego ich udostępnienia przez Użytkowników za pośrednictwem Strony Internetowej, poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, a także innych środków komunikowania się na odległość, jak i za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także poprzez kontakt bezpośredni.

VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane do momentu zakończenia świadczenia usług na rzecz Użytkowników, a także przez okres przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z tytułu świadczenia usług prawnych przez Współadministratorów na rzecz Użytkowników. 

IX. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 1. dostępu do treści danych,
 2. sprostowania treści danych,
 3. usunięcia treści danych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. przenoszenia danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody na przetwarzania (w zakresie w jakim Usługodawca potrzebuje zgody)
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl).

X. WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu skorzystania z usług Współadministratorów.

XI. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane mogą być udostępniane:

 1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa,
 2. podmiotom przetwarzającym w imieniu Usługodawcy dane Użytkowników (np. zewnętrznym dostawcom usług informatycznych i marketingowych),
 3. prawnikom, doradcom, usługobiorcom w koniecznym do wykonania usług zakresie.

Usługodawca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych przed dostępem osób nieuprawnionych oraz do udostępniania jedynie minimum niezbędnych informacji.

XII. COOKIES

Współadministratorzy mogą wykorzystywać pliki typu cookies (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące ich w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

XIII. KONTAKT 

Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych proszę kierować na adres: biuro@pzadwokaci.pl.

Kontakt

PZ Adwokaci

KONTAKT

adres ul. Belgijska 11 lok. 9
02 - 511 Warszawa
Godziny pracy kancelarii 9:00 - 18:00
poniedziałek - piątek.

Skontaktuj się z nami