Specjalizacje

W zakresie prowadzonej działalności zajmujemy się obroną praw i interesów naszych Klientów na każdym etapie postępowania karnego, tj. w postępowaniu przygotowawczym, przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, jak i w postępowaniu wykonawczym.

Praktyka Kancelarii obejmuje także reprezentację przedsiębiorców w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstw nieuczciwej konkurencji oraz innych przestępstw wskazanych w ustawach szczególnych, których przedmiotem ochrony jest pewność obrotu gospodarczego.

Kontakt

PZ Adwokaci

aleja Niepodległości 148/4
02-554 Warszawa
Polska

adres ul. Rakowiecka 47 lok. 14
02- 528 Warszawa

Skontaktuj się z nami