Karolina Pilawska

adwokat, wspólnik

e-mail: k.pilawska@pzadwokaci.pl

Adwokat wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka prawa (studia stacjonarne) na Uniwersytecie Warszawskim, który ukończyła z wynikiem celującym. Złożyła pracę magisterską pt. „Dochodzenie roszczeń wekslowych w postępowaniu cywilnym” pod kierunkiem dr hab. Prof. UW Andrzeja Wacha. Laureatka nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce oraz stypendystka Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej dotychczasowej karierze pracowała w prestiżowych warszawskich kancelariach, sądach powszechnych oraz polskim związku sportowym. Była także wykładowcą na Akademii Leona Koźmińskiego. Jest również autorem artykułów, m. in. w „Monitorze Prawniczym”.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem procesów cywilnych prowadzonych na tym tle. Reprezentuje Klientów w sprawach karnym, w tym w sprawach z zakresu tzw. „przestępstw białych kołnierzyków” („white collar crimes”).

Kontakt

PZ Adwokaci

aleja Niepodległości 148/4
02-554 Warszawa
Polska

adres ul. Rakowiecka 47 lok. 14
02- 528 Warszawa

Skontaktuj się z nami