Specjalizacje

Obsługa korporacyjna przedsiębiorców stanowi jeden z najistotniejszych obszarów naszej działalności. Kancelaria świadczy usługi z zakresu kompleksowej obsługi prawnej zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i spółek prawa handlowego. Oferujemy doradztwo prawne na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, począwszy od konsultacji w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia biznesu, dostosowanej do potrzeb danego Klienta.

Zakładamy i rejestrujemy spółki prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia, prowadzimy bieżącą obsługę ich organów i pomagamy w przeprowadzaniu zmian w strukturach tych podmiotów, a także przygotowujemy dokumentację korporacyjną wymaganą przez przepisy prawa i ułatwiającą funkcjonowanie firmy.

Nasza Kancelaria prowadzi szereg postępowań sądowych dotyczących uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, postępowań sądowych zmierzających do wyłączenia wspólnika ze spółki oraz postępowań dotyczących naprawienia szkody wyrządzonej spółce przez członków jej organów. Ponadto reprezentujemy Klientów w toku postępowań sądowych obejmujących odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki, zarówno po stronie wierzycieli spółki, jak również pozwanych członków zarządu.

W ramach praktyki prawa kontraktów opracowujemy wszelkiego rodzaju umowy związane z bieżącą działalnością gospodarczą naszych Klientów, w tym umowy z kontrahentami, umowy z członkami organów spółek i innymi podmiotami prawa gospodarczego, a także kontakty menadżerskie.

Kontakt

PZ Adwokaci

aleja Niepodległości 148/4
02-554 Warszawa
Polska

adres ul. Rakowiecka 47 lok. 14
02- 528 Warszawa

Skontaktuj się z nami