Specjalizacje

Kancelaria od wielu lat reprezentuje Klientów w sporach z bankami i podmiotami rynku finansowego takimi jak towarzystwa ubezpieczeniowe czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Z sukcesami prowadzimy blisko 300 postępowań dotyczących tzw. kredytów frankowych (zarówno indeksowanych, jak i denominowanych), w których reprezentujemy kredytobiorców.

Naszymi Klientami są konsumenci, którzy nabyli toksyczne produkty finansowe, m.in. obligatariusze GetBack S.A., nabywcy certyfikatów Trigon TFI S.A. oraz nabywcy obligacji V-Capital S.A. Reprezentujemy także poszkodowanych przez internetowy kantor wymiany walut Fritz Exchange.

Pomagamy odzyskiwać środki pobrane przez towarzystwa ubezpieczeniowe tytułem opłaty likwidacyjnej w związku z zawarciem przez Klienta umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty).

Kontakt

PZ Adwokaci

aleja Niepodległości 148/4
02-554 Warszawa
Polska

adres ul. Rakowiecka 47 lok. 14
02- 528 Warszawa

Skontaktuj się z nami