SĄD APELACYJNY ODDALA WNIOSEK RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG O WSTRZYMANIE WYKONALNOŚCI PRAWOMOCNEGO WYROKU❗️❗️❗️

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

DOBRA PRAKTYKA APELACJI WARSZAWSKIEJ 🔝

W dniu 12 kwietnia 2022 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny, w osobie SSA Joanny Piwowarun – Kołakowskiej, w sprawie z powództwa naszego Klienta przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, sygn. akt V ACa 728/21, wydał postanowienie, w którym oddalił wniosek pozwanego Banku o wstrzymanie wykonalności prawomocnego wyroku.

Przypomnijmy – w tej sprawie Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny, w dniu 1 kwietnia 2022 roku wydał świetny wyrok na korzyść naszego Klienta (pisaliśmy o tym tutaj ➡️ https://pzadwokaci.pl/prawomocna-wygrana-z-raiffeisen-bank-international-ag/), w którym utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 531/20 (o wyroku I instancji pisaliśmy tutaj ➡️ https://pzadwokaci.pl/prawnik-z-dzialalnoscia-gospodarcza-to-tez-konsument/) i:

↪️ ustalił, że Umowa kredytu zawarta przez naszego Klienta w 2008 roku z ówczesnym EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dawny Polbank) jest NIEWAŻNA,
↪️ zasądził na rzecz naszego Klienta od Banku zwrot wszystkich wpłaconych do banku kwot, tj. prawie 215.000,00 PLN i prawie 32.000,00 CHF,
↪️ obciążył pozwany Bank kosztami procesu w CAŁOŚCI (11.817,00 PLN).

Sąd Apelacyjny w Warszawie dodatkowo obciążył pozwany Bank kosztami procesu za II instancję w wysokości 8.100,00 PLN.

WYROK jest PRAWOMOCNY i WYKONALNY, jednakże Raiffeisen Bank International AG próbował wykonanie tego wyroku zablokować żądając wstrzymania jego wykonalności i uzasadniając to niepowetowaną szkodą, którą miałby ponieść na skutek wykonania tego wyroku. Jednakże Sąd Apelacyjny nie podzielił tego stanowiska i oddalił wniosek w całości ⚖️

Co istotne, tego rodzaju decyzje stają się praktyką Apelacji Warszawskiej, co powinno cieszyć wszystkich Frankowiczów 🤩