Wygrana z Deutsche Bank! Umowa denominowana do CHF nieważna

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

 

Z nieskrywaną radością informujemy, że w dniu 10 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny, w osobie SSO Marcina Polakowskiego, w sprawie naszych Klientów przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o sygn. akt II C 532/20 wydał wyrok, w którym::

• ustalił, że umowa kredytu hipotecznego denominowanego kursem CHF zawarta w 2007 roku jest nieważna,

• zasądził za rzecz naszych Klientów kwotę 325.000,00 PLN stanowiącą sumę wpłaconych przez nich na rzecz banku rat kredytu za ostatnie 10 lat,

• obciążył Deutsche Bank Polska S.A. kosztami postępowania w 87 %.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa, podczas której Sąd przesłuchał Powodów. Co istotne, jeden z Powodów w momencie zawarcia Umowy kredytu był obcokrajowcem. Sprawa – jak na warunki Sądu Okręgowego w Warszawie – została rozpoznana ekspresowo, bo w rok i dwa miesiące. SSO Marcin Polakowski w ustnych motywach rozstrzygnięcia przyznał, że pierwszy raz zmienił swój pogląd w zakresie rozliczeń między konsumentem a kredytobiorcą i w miejsce teorii salda zastosował teorię dwóch kondykcji.Ogromne brawa dla mec. Andrzeja Zorskiego, który nie dopuścił do zawieszenia przez Sąd postępowania do czasu wydania przez Sąd Najwyższy uchwały w sprawie o sygn. akt III CZP 11/21.

 

Sygn. akt: II C 532/20 – Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział II Cywilny

Umowa denominowana do CHF nieważna