Przed dwoma godzinami na stronie Sądu Najwyższego pojawiła się informacja, iż dnia 25 marca 2021 roku o godz. 10:00 zbierze się cała Izba Cywilna Sądu Najwyższego, żeby rozstrzygnąć najistotniejsze kwestie dotyczące kredytów frankowych. Sąd Najwyższy w tym składzie zbiera się niezwykle rzadko, a orzeczenia w tym trybie są traktowane w sądownictwie powszechnym niemal jak źródło prawa.

Sąd Najwyższy odpowie m. in na to, czy:

  • 1. można/nie można zastępować sposób ustalania kursu walut innymi mechanizmami, np. kursem średnim NBP,
  • 2. czym skutkuje eliminacja klauzul – “odfrankowieniem” czy nieważnością umowy,
  • 3. należy stosować teorię salda, czy teorię dwóch kondykcji,
  • 4. od kiedy należy liczyć terminy przedawnień w tych sprawach,
  • 5. czy bankowi i/lub kredytobiorcy należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału po stwierdzeniu nieważności umowy.

Jeżeli to faktycznie się wydarzy, zapewne dochodzenie roszczeń przez Państwa będzie o wiele prostsze. Głęboko bowiem wierzymy, że Sąd Najwyższy orzeknie w zgodzie z prawem europejskim i polskim i opowie się za stwierdzeniem nieważności umów. Relacja “na gorąco”, bo informacja pojawiła się dosłownie 2 godziny temu na stronie Sądu Najwyższego. Trzymamy rękę na pulsie!

Trzymajmy wszyscy kciuki!!!

Autor: adw. Karolina Pilawska, adw. Andrzej Zorski