Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu: Jak odzyskać środki i co każdy kredytobiorca powinien wiedzieć?

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Wcześniejsza spłata kredytu to sytuacja, w której klient reguluje całość zobowiązania przed terminem określonym w umowie. Nie każdy wie jednak, że kredytobiorcy w takiej sytuacji przysługuje zwrot prowizji za wcześniejszą zmianę kredytu. O co możesz się ubiegać w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem?

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego – czego nie powie Ci bank?

Udało Ci się spłacić kredyt konsumencki przed terminem? Czy wiesz, że kredytobiorcy w takiej sytuacji przysługuje zwrot części prowizji i opłat pobranych przez bank? Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego daje możliwość domagania się od banku proporcjonalnej obniżki wszystkich poniesionych w trakcie całego okresu kredytowania kosztów i zwrotu nadpłaconych środków.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – czy to Ci się opłaci?

Przed terminem można spłacić zarówno kredyt gotówkowy, jak i kredyt hipoteczny. W tym przypadku dodatkowa opłata za wcześniejszą spłatę kredytu może być naliczona wyłącznie w przypadku, gdy kredyt zamknięto w maksymalnie 36 miesięcy od dnia jego zaciągnięcia. Jednocześnie wraz ze spłatą kredytu hipotecznego można ubiegać się o zwrot części prowizji, który prowadzi do obniżenia całkowitego kosztu kredytu. Dlatego wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego zwykle jest opłacalna.

Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu – czy Twój kredyt spełnia warunki formalne?

Czy możesz ubiegać się o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu? Jest to możliwe tylko w przypadku zobowiązań, które:

  • zostały zaciągnięte po 17 grudnia 2011 roku,
  • zostały zaciągnięte przez osobę fizyczną,
  • nie zostały przeznaczone na działalność gospodarczą.

Ponadto w przypadku kredytów konsumenckich obowiązują dwa dodatkowe wymogi: kredyt musi opiewać na kwotę mniejszą bądź równą 255 550 zł (lub jej równowartość w innej walucie) i nie może być zabezpieczony hipoteką. W przypadku kredytów hipotecznych te dwa warunki nie mają zastosowania.

Prawne aspekty wcześniejszej spłaty kredytu

Prawo do wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego zapewnia Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Mówi o tym także art. 38 ustawy o kredycie hipotecznym, który stanowi, że konsument będący osobą fizyczną może zamknąć kredyt hipoteczny przed czasem. Natomiast Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) 19 września 2019 roku orzekł, że jeśli kredytobiorca spłaca kredyt przed terminem, to koszty uzyskania kredytu powinny zostać zmniejszone proporcjonalnie do czasu spłaty.

Zwrot prowizji z kredytu – jak możesz go uzyskać?

Teoretycznie zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu powinien być przyznawany automatycznie każdemu konsumentowi, który spłaci zobowiązanie przed terminem. Banki niejednokrotnie wykorzystują jednak niewiedzę swoich klientów i „zapominają” o zleceniu wypłaty. Jeśli tak jest w Twoim przypadku, możesz złożyć wniosek o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Procedura ubiegania się o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

We wniosku należy podać:

  • dane kredytobiorcy,
  • numer umowy pożyczki,
  • numer rachunku bankowego do zwrotu prowizji.

Trzeba też powołać się na podstawę prawną, czyli wyrok TSUE sygnatura C-383/18. dodatkowo można się powołać na artykuł 49. ustawy o kredycie hipotecznym.

Wniosek należy złożyć na piśmie, składając go osobiście w oddziale banku lub wysyłając pocztą.

Co możesz zrobić po odrzuceniu wniosku o wypłatę zwrotu prowizji?

Bank ma 30 dni na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji i wniosku o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. W przypadku odmowy należy zgłosić się do rzecznika finansowego ze skargą na czynności banku. Pośredniczy on między kredytobiorcą a Sądem Najwyższym, do którego może być skierowana skarga nadzwyczajna. Jeśli SN zgodzi się ze stanowiskiem rzecznika finansowego, konsument otrzyma zwrot prowizji.

Odmowna decyzja banku? Zgłoś się do nas!

Chcesz mieć pewność, że otrzymasz zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego lub gotówkowego? Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia. Kancelaria PZ Adwokaci pomoże Ci sprawdzić, czy kwalifikujesz się do zwrotu prowizji, a następnie wywalczyć należyte środki!

Ile zwrotu prowizji mogę dostać przy wcześniejszej spłacie kredytu?

Na jakie kwoty można liczyć, decydując się na wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego lub innego kredytu konsumenckiego? Zależy to od jej wysokości oraz terminu spłaty zobowiązania. Bank powinien bowiem zwrócić konsumentowi proporcjonalną część prowizji przypadającą na okres od dnia dokonania całkowitej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie. Jeśli zatem spłacisz kredyt hipoteczny na 20 lat (240 rat) w ciągu 15 lat (180 rat), powinieneś otrzymać 1/4 wartości zapłaconej prowizji.

Jak obliczyć kwotę zwrotu prowizji?

Wysokość zwrotu prowizji możesz obliczyć samodzielnie na podstawie jej wysokości, okresu kredytowania oraz terminu spłaty. Możesz też skorzystać z kalkulatora kredytowego dostępnego na stronie UOKiK.

Jak otrzymać zwrot prowizji od banku – podsumowanie

Wcześniejsza spłata to sposób na to, aby obniżyć całkowity koszt kredytu – nawet pomimo dodatkowej prowizji za wcześniejszą spłatę doliczanej przez niektóre banki. Dzięki temu możesz bowiem otrzymać częściowy zwrot prowizji zapłaconej przy zaciąganiu zobowiązania. Zanim jednak zdecydujesz się na spłatę, warto zweryfikować, czy na pewno Ci się to opłaci.

Zwrot prowizji w przypadku przedterminowej spłaty kredytu powinien być automatyczny, ale niestety nie wszystkie banki przestrzegają tej zasady. Jeśli masz problem z odzyskaniem należnych środków, warto skorzystać z fachowego wsparcia – zapewni Ci je Kancelaria PZ Adwokaci.