ZNOWU WYGRYWAMY 🤷🏻‍♀️🤷🏻 TYM RAZEM Z MBANK S.A. 💪 💪 💪

mbank
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Ostatnie dni są bardzo hojne w wyroki, których uzyskujemy kilka dziennie. Wielu naszych Klientów pod choinkę otrzyma najlepszy możliwy prezent. Cześć z wyroków jest publikowana w normalnym trybie, cześć na posiedzeniach niejawnych. Tak też było w tym przypadku. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny, w dniu 14 grudnia 2023 roku w sprawie o sygn. akt XXIV C 3350/20, na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok i:

🔥 ustalił nieważność Umowy kredytu mBank S.A. z 2008 roku,
🔥 zasądził od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz Powodów kwoty: 170.906,83 PLN i 52.624,56 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 marca 2021 roku (7 dni po doręczeniu odpisu pozwu) do dnia zapłaty,
🔥 mBank S.A. został obciążony kosztami procesu w całości.

Pozew wpłynął do Sądu w grudniu 2020 roku. Odbyła się 1 rozpraw.

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska.

Wyrok jest nieprawomocny.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych