ZGODA NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI BANKU PO PRAWOMOCNIE WYGRANYM PROCESIE I UZNANIU PRZEZ SĄD UMOWY KREDYTU ZA NIEWAŻNĄ 🏠🏠🏠

pko bank polski unieważnienie kredytu frankowego
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Kolejni szczęśliwi Klienci naszej Kancelarii mają już „czystą” hipotekę. Tym razem PKO BP S.A. i wyrok ustalający nieważność umowy kredytu denominowanego kursem CHF z 2008 roku zawartej z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni.

Przypomnijmy:

W dniu 5 kwietnia 2022 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny, w osobie SSA Anny Strączyńskiej, w sprawie z powództwa naszych Klientów w sprawie przeciwko PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt I ACa 838/21, wydał PRAWOMOCNY wyrok, w którym ZMIENIŁ W CAŁOŚCI wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 1010/19, wydany przez SSO Andrzeja Kuryłka, i:

↪️ ustalił, że Umowa kredytu denominowanego kursem CHF zawarta przez naszych Klientów w 2008 roku z ówczesnym Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni jest BEZWZGLĘDNIE NIEWAŻNA,
↪️ zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. zwrot wszystkich wpłaconych do banku kwot, tj. prawie 88.000,00 PLN i prawie 49.000,00 CHF,
↪️ obciążył pozwany PKO BP S.A. kosztami procesu w CAŁOŚCI.

Przedmiotowa sprawa została rozstrzygnięta idealnie, ponieważ Umowa kredytu została uznana za BEZWZGLĘDNIE NIEWAŻNĄ, a nasi Mocodawcy otrzymali wszystkie należne odsetki ustawowe za czas opóźnienia, i zamknięta w bardzo szybkim tempie, bo w niecałe 3 lata od wniesienia pozwu do wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki 💪💪💪

Życzylibyśmy sobie i wszystkim Frankowiczom, aby wszystkie sprawy frankowe były załatwiane w taki sposób i w takim tempie 🤞🤞🤞

Poniżej list mazalny wydany przez Bank.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci #hipoteka

kolejna czysta hipoteka