WYROK W SPRAWIE PRZECIWKO SYNDYKOWI MASY UPADŁOŚCI GETIN NOBLE BANK S.A. ❗️❗️❗️

Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 2)

Informujemy, że w dniu 25 września 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, SSO Ewa Jończyk, w sprawie o sygn. akt XXV C 407/23 (pierwotnie: III C 1362/20) z powództwa naszych Klientów przeciwko Getin Noble bank S.A., później Syndyk masy upadłości Getin Noble Bank S.A., wydał wyrok, w którym ustalił nieważność Umowy kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 roku zawartej przez naszych Klientów z ówczesnym Noble Bank S.A. ✅✅✅

Sąd wezwał syndyka do udziału w sprawie, jednakże ten nie zajął stanowiska – mimo odbierania pism sądowych.

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że nie widzi przeszkód, aby orzec co do roszczenia o ustalenie nieważności Umowy kredytu. W zakresie roszczenia o zapłatę sprawa została zawieszona i zdaniem sądu potrwa jeszcze co najmniej kilka lat.

Sprawę prowadzili adw. Andrzej Zorski i adw. Katarzyna Kozak.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych