WYROK I INSTANCJI W ROK OD ZŁOŻENIA POZWU!!!

wygrana z pko bp s.a.
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy, że w dniu 8 listopada 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, w osobie SSO Tomasza Gala, w sprawie naszego Klienta przeciwko PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXV C 3895/20, wydał wyrok, w którym:

🎯🎯🎯 ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego kursem CHF z 2006 roku (nieważność w sentencji!),

🎯🎯🎯 zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy CAŁĄ dochodzoną kwotę, tj. 236.834,01 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia,

🎯🎯🎯 kosztami procesu w całości obciążył pozwany bank.

Co istotne, w sprawie odbyła się tylko JEDNA rozprawa, a wyrok zapadł w ciągu roku od daty złożenia pozwu. Sprawa wpłynęła do Sądu 10 listopada 2020 roku, a wyrok został wydany 8 listopada 2021 roku.

Wyrok jest nieprawomocny.
#wyrokiwsprawachfrankowych