WYGRYWAMY Z DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 💪💪💪

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Wyrokiem z dnia 8 maja 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Krzysztof Świderski, w sprawie z powództwa naszego Klienta przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVIII C 2783/23, wydał wyrok, w którym:

✅ umowa kredytu denominowanego kursem CHF z 2009 roku jest NIEWAŻNA,

✅ zasądził od Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz naszego Klienta kwotę 187.287,66 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 września 2019 roku do dnia zapłaty,

✅ obciążył Deutsche Bank Polska S.A. kosztami procesu w całości.

Informacje o sprawie:

📌 pozew w tej sprawie wpłynął do Sądu w czerwcu 2019 roku,

📌 sprawa znajdowała się w referatach aż 3 sędziów: Małgorzaty Mączkowskiej, Anny Lipińskiej i Krzysztofa Świderskiego,

📌 w sprawie odbyły się 2 rozprawy,

📌 na dzień wydania wyroku przez Sąd I instancji odsetki za opóźnienie wynoszą ponad 76 tys. PLN.

Sprawa była interesująca z tego względu, że w treści Umowy kredytu znajdował się zapis zasad ustalania kursu waluty obcej i spreadu walutowego.

Sprawę prowadzili adw. Katarzyna Kozak i adw. Andrzej Zorski.

Wyrok jest nieprawomocny.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci