WYGRYWAMY Z DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 🔥🔥🔥 SĄD ZASĄDZA KREDYTOBIORCOM BLISKO 600 TYS. PLN 💪💪💪

Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Wyrokiem z dnia 14 listopada 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny, SSR del. Anna Bonkowska-Kubek, w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt II C 1441/20, wydał wyrok, w którym:

✅ umowa kredytu denominowanego kursem CHF z 2008 roku jest NIEWAŻNA,
✅ zasądził od Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę 559.393,77 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie:
↪️ od kwoty 440.668,33 PLN od dnia 31 lipca 2021 roku do dnia zapłaty,
↪️ od kwoty 118.725,44 PLN od dnia 22 kwietnia 2022 roku do dnia zapłaty,
✅ obciążył Deutsche Bank Polska S.A. kosztami procesu w całości.

W sprawie odbyły się 3 rozprawy.

Sprawę prowadzili adw. Karolina Pilawska i adw. Andrzej Zorski.

Wyrok jest nieprawomocny.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci