WYGRYWAMY Z BANKIEM BPH S.A. W SPRAWIE UMOWY KREDYTU Z 2002 ROKU 👏👏👏

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Zdarza się, że dostajemy od Państwa pytania, czy umowy kredytu zawarte przed 1 maja 2004 roku, czyli przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, również mogą zostać podważone na drodze postępowania sądowego.

Mamy nadzieję, że poniższy wyrok powinien rozwiać te wątpliwości.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha, w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, sygn. akt XXVIII C 8154/21, w wyroku z dnia 20 lipca 2023 roku:

👉 ustalił, że umowa kredytu denominowanego kursem CHF zawarta w 2002 roku z Bankiem Przemysłowo – Handlowym PBK S.A. z siedzibą w Krakowie jest NIEWAŻNA,
👉 zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz naszych Klientów zwrot kwot: 155.142,34 PLN oraz 10.363,21 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia liczonymi od dnia 12 sierpnia 2021 roku (od doręczenia odpisu pozwu),
👉 zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów procesu w całości.

Sprawę prowadzili: adw.  Karolina Pilawska, adw. Katarzyna Kozak i adw. Andrzej Zorski.

Wyrok jest nieprawomocny.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci