WYGRYWAMY W IV WYDZIALE CYWILNYM SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE 🤩🤩🤩 UMOWA KREDYTU BANKU MILLENNIUM S.A. NIEWAŻNA❗️❗️❗️

millennium
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Z radością informujemy, że w dniu 22 czerwca 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny, SSO Aleksandra Różalska – Danilczuk, wydał wyrok w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi Millennium S.A., w którym:

✅ ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 roku jest nieważna,
✅ zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz jednego z Powodów kwotę 76.763,53 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia począwszy od 7 października 2017 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 134.672,04 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia począwszy od 10 lutego 2022 roku do dnia zapłaty,
✅ zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz drugiego z Powodów kwotę 38.381,76 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia począwszy od 7 października 2017 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 30.880,01 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia począwszy od 10 lutego 2022 roku do dnia zapłaty,
✅ zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz trzeciego z Powodów kwotę 38.381,76 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia począwszy od 7 października 2017 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 30.880,01 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia począwszy od 10 lutego 2022 roku do dnia zapłaty,
✅ zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz naszych Klientów 13.291,07 PLN kosztów procesu.

Sprawa była o tyle nietypowa, że pozew w 2017 roku wnieśliśmy wraz z wnioskiem o zawieszenie postępowania. Wynikało to z faktu śmierci jednego z kredytobiorców i toczącego się wówczas skomplikowanego postępowania spadkowego. W związku z tym musieliśmy poczekać na jego zakończenie. Niemniej w 2017 roku kwestia przedawnienia roszczeń kredytobiorcy budziła wątpliwości, dlatego też pozew wnieśliśmy już wtedy, nie czekając na zakończenie sprawy spadkowej, aby ten termin przerwać.

W międzyczasie sprawa była w referatach aż 3 sędziów. Najpierw w XXIV Wydziale Cywilnym u  SSO Agnieszki Bedyńskiej – Abramczyk, sygn. akt XXIV C 857/17. Potem w III Wydziale Cywilnym u SSO Ewa Uchman, sygn. akt III C 984/20. W końcu sprawa trafiła do IV Wydziału Cywilnego i SSO Aleksandry Różalskiej – Danilczuk, sygn. akt IV C 1317/21, która po wielu latach oczekiwania wydała wyrok ⚖️ ⚖️ ⚖️

Wyrok jest nieprawomocny.
#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci

Wyrok

 

Wyrok cz. 2