WYGRYWAMY SPRAWĘ O TZW. WYNAGRODZENIE ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU 🔥🔥🔥🔥🔥

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Dzisiejszy dzień to kolejny szczęśliwy dzień dla naszych Klientów – byłych już Frankowiczów, którzy oprócz prawomocnej wygranej sprawy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w ekspresowym tempie 1,5 roku od wniesienia pozwu, dziś w Sądzie Okręgowym w Łodzi wygrali w I instancji sprawę o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Bank Ochrony Środowiska S.A. pozwem z 19 maja 2022 roku wniesionym do Sądu Okręgowego w Łodzi, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 1152/22, pozwał naszych Klientów o zwrot kapitału w wysokości 1.558,89 PLN (wskazując, że ta kwota nie została rozliczona i co kategorycznie kwestionowaliśmy) i o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w wysokości 106.935,45 PLN.

Bank żądał także zabezpieczenia na hipotece nieruchomości naszych Klientów, który to wniosek został oddalony przez Sąd. Bank w tym zakresie nie złożył odwołania.

31 stycznia 2023 roku w tej sprawie odbyła się rozprawa, podczas której Sąd wysłuchał stanowisk, w tym stanowiska mec. Karoliny Pilawskiej, i odroczył publikację wyroku do 3 marca 2023 roku.

Sąd Okręgowy w Łodzi, SSO Marcin Sumiński, wydając dziś wyrok w ustnych motywach rozstrzygnięcia krótko wskazał, że roszczenie banku nie ma absolutnie żadnych podstaw prawnych i że to bank swoim działaniem doprowadził do sytuacji, w której umowa kredytu zawarta przez naszych Klientów została uznana za nieważną. Trudno zatem, aby mógł żądać rekompensaty z tytułu swojego bezprawnego działania.

Przypomnijmy: 9 listopada 2021 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny, w osobie SSA Joanny Piwowarun – Kołakowskiej, na POSIEDZENIU NIEJAWNYM, w sprawie naszych Klientów przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt V ACa 479/21, wydał PRAWOMOCNY WYROK, w którym zmienił kuriozalny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (wydany przez SSO Elizę Kurkowską, sygn. akt II C 627/20) i:

🧨🧨🧨 ustalił, że Umowa kredytu denominowanego kursem CHF z 2008 roku zawarta z BOŚ Bank S.A. jest NIEWAŻNA (w sentencji),
🧨🧨🧨 zasądził od BOŚ Bank S.A. na rzecz naszych Klientów wszystkie wpłacone do banku środki pieniężne, tj. kwoty: 282.964,84 PLN i 58.215,21 CHF z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia począwszy od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty,
🧨🧨🧨 obciążył BOŚ Bank S.A. kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego, w całości.

👉👉👉 UWAGA – BRAK ZATRZUTU ZATRZYMANIA.

Z ciekawostek:

➡️ sprawa trwała 1,5 roku (łącznie w obu instancjach), także tempo ekspresowe (jest to pewnie jeden z najszybszych prawomocnych wyroków w tego rodzaju sprawach),
➡️ w sprawie odbyła się 1 rozprawa (w I instancji),
➡️ prawomocny wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym.

Dziś poznaliśmy kolejny rozdział tej historii 🎉🎉🎉

Ciekawe, czy Bank ochrony Środowiska S.A. wniesie apelację od tego wyroku. Będziemy informować, co dalej wydarzy się z tą sprawą, a Państwu życzymy wspaniałego weekendu 😎

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci