WYGRANE Z GETIN NOBLE BANK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE USTALA NIEWAŻNOŚĆ DWÓCH UMÓW KREDYTUNASZYCH KLIENTÓW 💥❗️💥❗️💥

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie skutkuje tym, że z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością kredytobiorcy posiadający kredyty hipoteczne powiązane z walutami obcymi w tym banku nie odzyskają nadpłat, czyli kwot wpłaconych ponad kwotę kapitału. Z kolei samodzielna decyzja o zaprzestaniu spłacania rat kredytu (bez decyzji Sądu, o którą w aktualnych realiach prawnych jest niezwykle trudno), aby nie powiększać kwoty nadpłaty, jest dla wielu Państwa bardzo trudna. Obawiacie się Państwo konsekwencji, które mogą Państwa spotkać ze strony banku. Pisaliśmy o nich w Poradniku „Przestaję raty kredytu i co dalej”. Link do Poradnika: https://pzadwokaci.pl/frankowicze/#sekcja6.

Niemniej kredytobiorcy z Getin Noble Bank S.A. mogą walczyć przede wszystkim o ustalenie nieważności umowy kredytu i wyzerowanie salda zadłużenia, a także o wyczyszczenie hipoteki. To pozwoli zamknąć temat tego toksycznego produktu.

W dwóch prowadzonych przez naszą Kancelarię sprawach nasi Klienci zrobili pierwszy krok ku takiej wolności.

Sprawa I:

W dniu 27 lutego 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny, SSO Agnieszka Sidor – Leszczyńska, wydał wyrok w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt I C 1381/21, w którym:

🔥 ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF zawarta w 2006 roku jest NIEWAŻNA,
🔥 zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz Powodów kwoty:

  1. 127,90 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia od dnia 8 maja 2021 roku do dnia 26 maja 2021 roku,
  2. 412,84 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia od dnia 8 maja 2021 roku do dnia 26 maja 2021 roku,
  3. 959,02 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia od dnia 10 stycznia 2023 roku do dnia zapłaty,

🔥 obciążył Getin Noble Bank S.A. kosztami procesu w całości.

Sprawa II:

W dniu 14 marca 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny, SSO Joanna Radzyńska – Głowacka, wydał wyrok w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt IV C 697/22, w którym:

🔥 ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF zawarta w 2007 roku jest NIEWAŻNA,
🔥 zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz Powodów kwotę 272.161,20 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia od dnia 18 września 2020 roku do dnia 28 października 2020 roku,
🔥 obciążył Getin Noble Bank S.A. kosztami procesu w całości.

⛔️ W obu sprawach Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank.

Sprawy prowadziła adw. Karolina Pilawska.

Wyroki są nieprawomocne.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci