Wygrana z Raiffeisen Bank (umowa d. Polbanku)

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Kolejna wygrana dla naszego Klienta – tym razem z Raiffeisen Bank International AG!!!

W dniu 30 kwietnia 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, w osobie SRR del. Kamila Gołaszewskiego, wydał wyrok w sprawie naszych Klientów przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu jako następcy prawnego EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, w którym orzekł, że:

• umowa kredytu „frankowego” z 2008 roku jest NIEWAŻNA,
• zasądził od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz naszych Klientów zwrot wszystkich wpłaconych przez ich do banku rat, tj. kwotę 44.094,87 PLN oraz kwotę 7.533,12 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia.

Co istotne, Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców raty wpłacone do banku ponad 10 lat od momentu złożenia pozwu, uznając naszą argumentację, że dla kredytobiorcy – konsumenta termin przedawnienia winien być liczony od momentu powzięcia przez niego wiedzy o wadliwości jego umowy kredytu.

Pozew w tej sprawie został złożony do Sądu 26 marca 2019 roku, więc sprawa w I instancji trwała 2 lata. W tym czasie odbyły się 2 terminy rozpraw, podczas których przesłuchani zostali kredytobiorcy.

Wyrok

Sygn. akt: XXV C 864/19 – Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XXV Cywilny