WYGRANA Z PKO BP S.A. 🔥 🔥 🔥 🔥

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

WYGRANA Z PKO BP S.A. 🔥 🔥 🔥 🔥

Informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSR del. Michał Maj, w dniu 18 marca 2024 roku wydał wyrok w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko PKO BP S.A., sygn. akt XXVIII C 10487/21, dot. dwóch Umów kredytowych zawartych w 2005 roku i 2006 roku (oba kredyty zostały spłacone całkowicie) w wydanym wyroku:

✅ zasądził od PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwoty 662.982,24 PLN oraz 3.140,70 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 9 września 2021 roku do dnia zapłaty,
✅ zasądził od PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Odsetki ustawowe za opóźnienie na dzień wyroku Sądu I instancji wynoszą blisko 180 tys. PLN i 851,52 CHF.

Sprawa dotyczyła Umów kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2005 i 2006 roku. Kredyty denominowane, całkowicie spłacone.

W sprawie odbyła się jedna rozprawa, podczas której Sąd przesłuchał świadka i Powodów, a następnie wydał wyrok.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych