WYGRANA Z MBANK S.A. 🔥🔥🔥

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy, że wyrokiem z dnia 12 października 2023 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny, sygn. akt III C 680/21, SSO Radosław Olszewski, wydał wyrok w sprawie naszych Klientów przeciwko mBank S.A., w którym:

✅ ustalił, że Umowa kredytu zawarta w 2008 roku jest NIEWAŻNA,
✅ zasądził od mBank S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę 487.581,04 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od marca 2023 roku do dnia zapłaty,
✅ obciążył mBank S.A. kosztami postępowania w całości.

Sprawę prowadziły adw. Karolina Pilawska i adw. Katarzyna Kozak.

Wyrok jest nieprawomocny.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych