WYGRANA Z MBANK S.A. 💥❗️💥❗️💥

mbank
Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 2)

W dniu 30 września 2022 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny, SSO Katarzyna Sałaj – Alechno, wydał wyrok w sprawie naszego Klienta przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt II C 1033/20), w którym:

🔥  ustalił, że umowa kredytu zawarta w 2006 roku jest NIEWAŻNA,
🔥  zasądził od mBank S.A. na rzecz naszego Klienta kwotę 254.020,54 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia od dnia 17 września 2020 roku (doręczenie odpisu pozwu),
🔥  obciążył mBank S.A. kosztami procesu w całości.

Wyrok jest nieprawomocny.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci

WYGRANA Z MBANK S.A.