WYGRANA Z ING BANK ŚLĄSKI S.A. 🦁 🦁 🦁

Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Nowy miesiąc zaczynamy z przytupem 💪💪💪 1 grudnia 2022 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny, w składzie SSO Małgorzata Kamykowska, w sprawie z powództwa naszego Klienta przeciwko ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, sygn. akt III C 1043/21, wydał wyrok, w którym:

🔶 ustalił, że Umowa kredytu indeksowanego do waluty CHF z 2008 roku jest nieważna,
🔶 zasądził od pozwanego Banku na rzecz Powoda kwotę 149.535,69 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 2 grudnia 2022 roku (dzień po złożeniu oświadczenia) do dnia zapłaty,
🔶 obciążył pozwany bank kosztami procesu w całości.

Sprawa wpłynęła do Sądu 19 lipca 2021 roku. 1 grudnia 2022 roku odbyła się pierwsza i ostatnia rozprawa w I instancji, po zamknięciu której Sąd od razu wydał wyrok.

Wyrok jest nieprawomocny.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci