Zabezpieczenie – Getin Noble Bank

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

KOLEJNE ZABEZPIECZENIE PRZECIWKO GETIN NOBLE BANK S.A.!!! KLIENT NIE MUSI PŁACIĆ RAT KREDYTU FRANKOWEGO.

Wydział „Frankowy” (XXVIII Wydział Cywilny) w Sądzie Okręgowym w Warszawie działa na pełnym obrotach. W ostatnim czasie w tym Wydziale w sprawie prowadzonej przeciwko Getin Noble Bank S.A. uzyskaliśmy dla naszego Klienta zabezpieczenie dochodzonych roszczeń poprzez:

• zwolnienie go z obowiązku wpłacania rat kapitałowo – odsetkowych od dnia wydania postanowienia o zabezpieczeniu do dnia uprawomocnienia się wyroku w sprawie,

• zakazanie Getin Noble Bank S.A. udostępniania biurom informacji gospodarczej działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych danych o zobowiązaniach naszego Klienta względem Getin Noble Bank S.A. w zakresie powstrzymania się od spłacania rat kredytu wynikających z umowy o kredyt w okresie od dnia wydania postanowienia o zabezpieczeniu do czasu uprawomocnienia się wyroku w sprawie.

Sprawa dotyczy umowy kredytu frankowego zawartej w 2008 roku z Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Suma spłat Klienta przewyższyła kwotę udostępnionego na podstawie umowy kredytu frankowego kapitału. Jest to już kolejne zabezpieczenie uzyskane przez naszą Kancelarię. Z niecierpliwością czekamy na następne!

Wyrok

Sygn. akt: XXVIII C 1966/21, SSR del. Agnieszka Kossowska