WYGRANA Z CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. W 9 MIESIĘCY OD ZŁOŻENIA POZWU !!!

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Z radością informujemy o kolejnym wyroku uzyskanym dla naszych Klientów, tym razem w sprawie przeciwko Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

W wydanym dziś od razu po rozprawie wyroku Sąd Okręgowy w Gliwicach, I Wydział Cywilny, SSO Wojciech Hajduk:

👉 ustalił, że umowa kredytu denominowanego kursem CHF z 2008 roku zawarta z ówczesnym Lucas Bank S.A. jest nieważna,
👉 zasądził od Credit Agricole Bank Polska S.A. na rzecz Powodów kwotę 550.415,33 PLN, ALE z odsetkami za czas opóźnienia od 22 lutego 2023 roku do dnia zapłaty,
👉 obciążył Credit Agricole Bank Polska S.A. kosztami procesu w całości.

Dzięki dzielnej postawie mec. Andrzeja Zorskiego, który reprezentował Powodów na dzisiejszej rozprawie, Sąd nie uwzględnił zarzutów zatrzymania i potrącenia podniesionych przez pozwany bank.

Pozew wpłynął do Sądu w czerwcu 2022 roku.

Sprawę prowadzili: adw. Karolina Pilawska i adw. Andrzej Zorski, który tuż po rozprawie w Gliwicach pojechał do Katowic, aby reprezentować naszą Kancelarię na Spotkaniu Klubu Przedsiębiorczości, którego jesteśmy partnerem.

Wyrok jest nieprawomocny.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci