WYGRANA Z BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 💪 💪 💪

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy, że Sąd Okręgowy w Poznaniu, XVIII Wydział Cywilny, sędzia Magdalena Horbacz, w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII C 2350/23, w dniu 20 marca 2024 roku wydał wyrok, w którym

✅ ustalił, że Umowa kredytu zawarta w 2006 roku z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna,
✅ zasądził od BNP Paribas Bank Polska S.A. na rzecz naszych Klientów łącznie kwotę 145.239,81 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 8 września 2023 roku do dnia zapłaty,
✅ zasądził od BNP Paribas Bank Polska S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.800 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sprawa wpłynęła do Sądu w dniu 17 sierpnia 2023 roku, co oznacza, że sprawa trwała około 8 miesięcy. Trwałaby nawet krócej, ale termin rozprawy wyznaczony w listopadzie 2023 roku został zdjęty z wokandy.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska i apl. adw. Emilia Tomanek.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych