WYGRANA Z BANKIEM MILLENNIUM S.A. NA POCZĄTEK TYGODNIA 🔥🔥🔥

millennium
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Dzień bez wyroku dniem straconym, dlatego też tydzień rozpoczęliśmy od kolejnej wygranej z Bankiem Millennium S.A. 👏👏👏

Wyrokiem z dnia 22 stycznia 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Piotr Grenda, w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXVIII C 13235/21, wydał wyrok, w którym:

✅ umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2005 roku jest NIEWAŻNA,
✅ zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę 331.274,16 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie od 2 lutego 2022 roku (dwa tygodnie po doręczeniu odpisu pozwu) do dnia zapłaty,
✅ obciążył Bank Millennium S.A. kosztami procesu w całości.

Z ciekawostek:
ℹ️ pozew wpłynął do Sądu we wrześniu 2021 roku,
ℹ️ w sprawie odbyła się 1 rozprawa, podczas której Sąd przesłuchał kredytobiorców,
ℹ️ odsetki za opóźnienie na dzień wydania wyroku przez Sąd I instancji wynoszą ponad 75 tys. PLN.

Sprawę prowadziły adw. Karolina Pilawska i apl. adw. Emilia Tomanek.

Wyrok jest nieprawomocny.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci