WYGRANA Z BANKIEM BPH S.A. W SPRAWIE SPŁACONEGO CAŁKOWICIE KREDYTU INDEKSOWANEGO KURSEM CHF.

BPH
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Informujemy o kolejnym wyroku uzyskanym dla naszego Klienta – tym razem Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku i umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2007 roku, który został całkowicie spłacony w lutym 2020 roku.

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny, SSO Konrad Gradek, na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 lutego 2022 roku, w sprawie o sygn. akt III C 1430/20, wydał wyrok, w którym:

✅ zasądził od pozwanego Banku BPH S.A. na rzecz naszego Klienta kwoty: 350.092,20 PLN i 14.068,94 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia liczonymi od dnia następującego po dniu doręczenia odpisu pozwu do Banku BPH S.A.,
✅ obciążył Bank BPH S.A. kosztami procesu w całości.

Powództwo o ustalenie nieważności Umowy kredytu zostało oddalone i w tym zakresie nie będziemy apelować, ponieważ kredyt został całkowicie spłacony, a hipoteka banku dawno wykreślona.

W sprawie odbyły się 2 rozprawy. Na jednej została przesłuchana matka Powoda, która była jego pełnomocnikiem przy zawieraniu Umowy kredytu, a na drugiej Powód.

Wyrok jest nieprawomocny.
#wyrokiwsprawachfrankowych