WYGRANA Z BANKIEM BPH S.A. W ROK OD ZŁOŻENIA POZWU 🔥🔥🔥

BPH
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Ewa Pawłowska, w sprawie z powództwa naszego Klienta przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, sygn. akt XXVIII C 13821/11, w dniu 4 sierpnia 2023 roku wydał wyrok, w którym:

🎯 ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 roku zawarta z GE Money Bank S.A. jest nieważna,
🎯 zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz naszego Klienta 146.190,21 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za czas opóźnienia od 19 maja 2023 roku do dnia zapłaty,
🎯 zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz naszego Klienta zwrot kosztów procesu w całości.

Pozew w tej sprawie wpłynął do Sądu w lipcu 2022 roku, co oznacza, że sprawa w I instancji trwała rok. W tym czasie odbyła się jedna rozprawa, podczas której Sąd przesłuchał kredytobiorcę.

Sprawę prowadziły adw. Karolina Pilawska i adw. Katarzyna Kozak.

Wyrok jest nieprawomocny.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych