WYGRANA Z BANKIEM BPH S.A. 👏👏👏

BPH
Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Informujemy, że Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny, SSO Anna Nisiobędzka, w sprawie o sygn. akt III C 443/22 z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku w dniu 11 marca 2024 roku wydal wyrok, w którym:

📍ustalił, iż Umowa kredytu zawarta w 2008 roku pomiędzy ówczesnym GE Money Bank S.A. z siedzibą w a naszymi Klientami jest nieważna w całości,
📍zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz naszych Klientów kwoty: 122.284,26 PLN oraz 37.761 CHF wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 marca 2022 roku do dnia zapłaty,
📍zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz naszych Klientów tytułem zwrotu kosztów procesu kwotę 11.834,00 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty.

Pozew wpłynął do Sądu w styczniu 2022 roku. W sprawie odbyły się 2 rozprawy.

Sprawę prowadzili adw. Katarzyna Kozak i adw. Andrzej Zorski.

Wyrok jest nieprawomocny.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych