WYGRANA Z BANKIEM BPH S.A. 🔥🔥🔥

BPH
Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Informujemy o kolejnym sukcesie w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny, SSR del. Bartosz Grajek, na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 października 2023 roku w sprawie o sygn. akt III C 34/21, wydał wyrok, w którym:

✅ ustalił, że Umowa kredytu z 2006 roku jest NIEWAŻNA,
✅ zasądził na rzecz naszych Klientów kwoty 256.807,73 PLN i 106.218,72 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie od 9 lutego 2023 roku do dnia zapłaty,
✅ obciążył Bank BPH S.A. kosztami procesu w całości.

Z uwagi na fakt, że wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, motywy rozstrzygnięcia poznamy po sporządzeniu pisemnego uzasadnienia.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych #bph

Aktualizacja na 9 listopada 2023 roku:
Odsetki za opóźnienie zostały zasądzone od 2021 roku (doręczenie pozwu do banku). Sad wydał postanowienie o sprostowaniu.