WYGRANA IDEALNA Z BANKIEM BPH S.A. 💪 💪 💪

BPH
Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Informujemy, że w dniu 21 marca 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSR del. Anna Głuszak, w sprawie z powództwa naszej Klientki przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, sygn. akt XXVIII C 306/22, wydał wyrok, w którym:

👉 ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF zawarta w 2006 roku jest NIEWAŻNA,
👉 zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz naszej Klientki zwrot kwoty 291.870,99 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za czas opóźnienia liczonymi od dnia 20 stycznia 2022 roku (od doręczenia odpisu pozwu) do dnia zapłaty,
👉 zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz naszej Klientki zwrot kosztów procesu w całości.

A teraz ciekawostki:

📍Pozew wpłynął do Sądu 3 stycznia 2022 roku, czyli sprawa w I instancji trwała niewiele ponad 2 lata,
📍 W sprawie odbyła się 1 rozprawa, podczas której sąd przesłuchał Powódkę,
📍 Pierwszy wniosek o zabezpieczenie, złożony wraz z pozwem, został oddalony przez Sąd I i II instancji. Po upływie kilku miesięcy ponowiliśmy ten wniosek i tym razem został on uwzględniony.

Wyrok w tej sprawie bardzo nas cieszy, bo wiemy, jak dużo zdrowia ta sprawa kosztowała naszą Klientkę. Cieszymy się, że nasze wsparcie przyniosło jej tak wyczekiwaną sprawiedliwość.
Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska.

Wyrok jest nieprawomocny.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci