WYCZEKANY WYROK❗️❗️❗️❗️❗️ WYGRANA Z BANKIEM MILLENNIUM S.A. PO PONAD 4 LATACH ✌️ ✌️ ✌️

millennium
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Czas trwania tzw. spraw frankowych jest różny. Jedne sprawy kończą się bardzo szybko, w innych kredytobiorcy muszą przez wiele lat czekać na wyrok. Z naszego doświadczenia wynika, że czas trwania procesu z bankiem zależy od wielu czynników. Do najważniejszych możemy zaliczyć:

❎ sąd, do którego kierujemy sprawę – czy jest to sąd w większym czy też mniejszym ośrodku miejskim, szybciej sprawy są rozpoznawane w mniejszych sądach, bo te siłą rzeczy są mniej obłożone,
❎ sędzia, który jest przydzielony do rozpoznania danej sprawy – sędziowie to normalni ludzie, jedni pracują szybciej, inni wolniej, a tempo ich działania wpływa na szybkość rozpoznawania spraw,
❎ moment, w którym złożyliśmy pozew – stare sprawy, złożonych przed 2019 rokiem, musiało czekać na rozstrzygnięcie TSUE w sprawie Państwa Dziubak, potem wiele postępowań było zawieszonych do czasu wydania przez Sąd Najwyższy uchwały w pełnym składzie Izby Cywilnej, sygn. akt III CZP 11/21, na którą czekaliśmy prawie cały 2021 rok i której się nie doczekaliśmy.

Zawsze powtarzamy Klientom, że sprawa sprawie nierówna.

Dziś jednak w jednej ze „starych” spraw nasi Klienci wreszcie doczekali się wyroku Sądu I instancji, choć musieli na niego czekać ponad 4 lata.

W dniu 30 czerwca 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny, SSO Paweł Pyzio, na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok w prowadzonej przez nas sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XXIV C 169/19, w którym:

👉 ustalił, że umowa kredytu z 2008 roku jest NIEWAŻNA,
👉 zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz naszych Klientów zwrot kwoty: 208.969,53 PLN wraz z odsetkami liczonymi od dnia 1 maja 2019 roku do dnia zapłaty,
👉 ustalił, że Bank Millennium S.A. przegrał sprawę w całości.

A teraz ciekawostki:

📍Postępowanie dotyczyło umowy kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 roku.
📍Sprawa w I instancji trwała ponad 4 lata. Pozew wpłynął do Sądu w lutym 2019 roku.
📍 W sprawie odbyły się 3 rozprawy.
📍 Odsetki za czas opóźnienia zostały zasądzone od doręczenia odpisu pozwu.

Wyrok jest nieprawomocny.

#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci