WYCZEKANA WYGRANA Z BANKIEM BPH S.A. 👏👏👏

BPH
Udostępnij:
5/5 - (Ilość ocen: 1)

Informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, SSO Kamil Gołaszewski, w sprawie o sygn. akt XXV C 3894/20 z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku w dniu 9 lutego 2024 roku wydał wyrok, w którym:

📍ustalił, iż Umowa kredytu zawarta w 2008 roku pomiędzy ówczesnym GE Money Bank S.A. z siedzibą w a naszym Klientem jest nieważna w całości,
📍zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz naszego Klientów kwotę 260.961,60 PLN oraz 62.559,50 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia następującego po upływie 14 dni od doręczenia odpisu pozwu do dnia zapłaty,
📍oddalił roszczenie o zapłatę kwoty 33.801,54 PLN z tytułu pobranych przez Bank BPH S.A. od naszych Klientów opłat manipulacyjnych. W tym zakresie będziemy spadać apelację.

Pozew wpłynął do Sądu w listopadzie 2020 roku.

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska.

Wyrok jest nieprawomocny.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych