UPADŁOŚĆ GETIN NOBLE BANK S.A. – CO POWINNI ZROBIĆ KREDYTOBIORCY Z TEGO BANKU?

Udostępnij:
2.6/5 - (Ilość ocen: 16)

W dniu 20 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt WA1M/GU/188/2023, wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000304735). Tego samego dnia obwieszczono treść tego postanowienia. Oznacza to, że kredytobiorcy posiadający kredyty hipoteczne powiązane z walutą obcą w tym banku, w szczególności z kursem CHF, EUR, USD, JPY, w terminie 30 dni od momentu publikacji postanowienia powinni zgłosić swoją wierzytelność z tytułu nieważnej umowy kredytu do syndyka masy upadłości Marcina Mirosława Kubiczka (numer licencji: 244). Termin na zgłoszenie wierzytelności upływa z dniem 19 sierpnia 2023 roku.

Konieczność zgłoszenia wierzytelności obowiązuje wszystkich, również tych kredytobiorców, którzy pozwali Getin Noble Bank S.A. przed ogłoszeniem upadłości tego banku. Na wierzytelność składają się wszystkie wpłaty na poczet rat kapitałowo – odsetkowych, prowizje, ubezpieczenia i inne koszty pobrane przez bank.

Zgłoszenie wierzytelności odbywa się WYŁĄCZNIE za pośrednictwem systemu teleinformatycznego https://prs.ms.gov.pl/krz. Każdy kredytobiorca zgłasza wierzytelność indywidualnie albo za pośrednictwem pełnomocnika umocowanego do dokonania takiego zgłoszenia. Zgłoszenie wierzytelności w terminie jest bezpłatne.

Razem ze zgłoszeniem wierzytelności OBOWIĄZKOWO należy złożyć oświadczenie o potrąceniu zgłaszanej wierzytelności z wierzytelnością upadłego banku z tytułu wypłaty kapitału. Złożenie oświadczenia o potrąceniu musi nastąpić nie później niż ze zgłoszeniem wierzytelności. W tym celu konieczne jest przygotowanie oświadczenia w formie papierowej i załączenie podpisanego skanu do dokumentów składanych przy zgłoszeniu wierzytelności.

Bez takiego oświadczenia proces z bankiem może okazać się de facto gorszym rozwiązaniem niż pozostanie przy wadliwiej umowie kredytu. Jeżeli sąd stwierdzi nieważność umowy kredytu, a Państwo nie dokonaliście skutecznie potrącenia, może się okazać, że bank nie zwróci Państwu żadnych wpłaconych środków, a syndyk będzie żądał zapłaty kwoty kapitału.

Jeżeli wierzytelność nie zostanie zgłoszona w terminie 30 dni, będzie można to zrobić później, ale wówczas takie zgłoszenie będzie związane z poniesieniem opłaty na rzecz syndyka w wysokości 1.010,49 PLN, a czynności dokonane w postępowaniu upadłościowym przed takim spóźnionym zgłoszeniem będą skuteczne wobec Państwa, tj. nie będziecie mogli ich Państwo zaskarżyć.

Nasza kancelaria we współpracy ze specjalistami z zakresu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych uruchomiła program pomocy w zakresie zgłaszania wierzytelności. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem: 574 044 974 albo emailowo: getin@pzadwokaci.pl.