UMOWA KREDYTU MBANK S.A. BEZWZGLĘDNIE NIEWAŻNA 🔥🔥🔥🔥🔥

mbank
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSR de. Maciej Wójcicki, w dniu 11 stycznia 2024 roku w sprawie o sygn. akt XXVIII C 3624/22, z powództwa naszej Klientki przeciwko mBank S.A. wydal wyrok, w którym:

👉 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego kursem CHF do CHF z 2007 roku jest nieważna,
👉 zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz naszej Klientki kwoty 224.789,50 PLN i 24.524,25 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 lutego 2022 roku (doręczenie odpisu pozwu) do dnia zapłaty,
👉 zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz naszej Klientki kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Pozew w tej sprawie wpłynął do Sądu w lutym 2022 roku.

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska.

Wyrok jest nieprawomocny.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych