Umowa Getin Noble Bank S.A. nieważna!

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że w dniu 3 listopada 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, w osobie SSR del. Adama Mitkiewicza w sprawie o sygn. akt XXV C 989/18 z powództwa Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przeciwko naszemu Klientowi oddalił powództwo Banku o zapłatę kwoty blisko 1.600.000,00 PLN.

Sprawa dotyczyła Umowy kredytu hipotecznego indeksowanego kursem CHF zawartej w maju 2008 roku. Klient zaprzestał spłacania rat kredytu, w konsekwencji czego Getin Noble Bank S.A. w czerwcu 2016 roku wypowiedział mu Umowę kredytu, a następnie skierował pozew o zapłatę kwoty blisko 1.600.000,00 PLN.

W dniu 8 grudnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, wydał przeciwko naszemu Klientowi nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (sygn. akt XXV Nc 757/17). Od przedmiotowego nakazu został wniesiony sprzeciw, a sprawa została skierowana do rozpoznania na zasadach ogólnych. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt XXV C 989/18.

Po około 2 – letnim postępowaniu i przeprowadzeniu 4 rozpraw, w dniu 3 listopada 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok korzystny dla naszego Klienta.

Sąd uznał, że:

  • Umowa kredytu hipotecznego indeksowanego kursem CHF z maja 2008 roku jest NIEWAŻNA (od chwili jej zawarcia),
  • klauzule indeksacyjne są niedozwolone i nie wiążą kredytobiorcy jako konsumenta od momentu zawarcia Umowy kredytu,
  • nie ma możliwości wypełnienia powstałych w Umowie kredytu luk przepisami dyspozytywnymi,
  • niezwiązanie kredytobiorcy prowadzi do nieważności Umowy kredytu,
  • wypowiedzenie Umowy kredytu nie było ważne, ponieważ dotyczyło nieważnej Umowy kredytu.

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska.