ULGA, ULGA, ULGA 🥵🥵🥵 PO 6 LATACH WYGRYWAMY Z BANKIEM MILLENNIUM S.A. 🙏🙏🙏

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Nie jest tajemnicą, że rozpoznawanie spraw cywilnych w polskich sądach trwa za długo i że ten czas jest ogromną bolączką dla obywateli, którzy mają konstytucyjne prawo do rozpoznania swojej sprawy bez zbędnej zwłoki. Słuchając dziś wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Ewa Suchecka – Bartnik) w sprawie o sygn. akt III C 692/17 z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi Millennium S.A. zamiast radości czuliśmy po prostu ulgę. Ulgę, że po ponad 6 latach od złożenia pozwu usłyszeliśmy wyrok ustalający nieważność Umowy kredytu zawartej z Bankiem Millennium S.A. w 2007 roku.

Sąd zasądził Klientom dochodzone kwoty i obciążył Bank Millennium S.A. kosztami procesu w całości, ALE odsetki za opóźnienie zasądził od 10 lutego 2023 roku, więc tutaj czeka nas apelacja. Pozew wpłynął do Sądu w maju 2017 roku.

Sprawę prowadziła adw. Karolina Pilawska i adw. Katarzyna Kozak.

Wyrok jest nieprawomocny.
#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych