„SZCZĘŚCIA” CHODZĄ PARAMI 💪 💪 💪

Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Po świątecznej chwili oddechu wracamy do Państwa z kolejną dawką frankowych sukcesów. Tym razem na tapet bierzemy 2 wyroki wydane tuż przed przerwą świąteczną w sprawach naszych Klientów przeciwko mBank S.A. Obie sprawy dotyczyły kredytów indeksowanych kursem CHF zawartych w 2008 roku.

Sprawa nr 1:

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny, SSO Sylwia Hajnrych, sygn. akt II C 755/23, w wyroku wydanym 27 marca 2024 roku:

✅ ustalił, że Umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 roku jest NIEWAŻNA,
✅ zasądził od mBank S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę 123.757,22 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od 16 czerwca 2023 roku do dnia zapłaty,
✅ obciążył mBank S.A. kosztami procesu w całości.

Pozew wpłynął do Sądu w kwietniu 2023 roku.

Sprawa nr 2:

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Edyta Sornat – Unisk, sygn. akt XXVIII C 9482/21, w wyroku wydanym 27 marca 2024 roku:

✅ ustalił, że Umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 roku jest NIEWAŻNA,
✅ zasądził od mBank S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę 140.034,56 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od 4 października 2022 roku do dnia zapłaty,
✅ obciążył mBank S.A. kosztami procesu w całości.

Pozew wpłynął do Sądu w lipcu 2021 roku.

Oba wyroki są nieprawomocne.

#pzadwokaci #mbank #wyrokiwsprawachfrankowych