ŚWIĘTUJEMY PRAWOMOCNY WYROK W TRUDNEJ SPRAWIE FRANKOWEJ 🔥🔥🔥

BPH
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Dziś mamy powód do ogromnej radości 🥳🥳🥳 Sąd Apelacyjny w Łodzi, I Wydział Cywilny, wydał PRAWOMOCNY WYROK w sprawie o sygn. akt I ACa 1758/23 z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, w którym oddalił w całości apelację Banku BPH S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 1756/21, z 28 marca 2023 roku.

Sprawa była skomplikowana, ponieważ bank cały proces kwestionował status Powodów jako konsumentów. Kredyt był przeznaczony na wykupienie udziałów w nieruchomości oraz na remont pomieszczeń prywatnych. Wspomniana nieruchomość to kompleks budynkowy, w którym w jego gospodarczej części Powódka prowadzi działalność gospodarczą, a zamieszkuje w pomieszczeniach mieszkalnych znajdujących się na piętrze. Natomiast środki pochodzące z kredytu były przeznaczone na wykup od pozostałych członków rodziny części mieszkalnej oraz jej remont. Z kolei działalność gospodarcza była zawsze prowadzona w innej części nieruchomości – tej, która już przed zaciągnięciem kredytu u Pozwanej należała do rodziny Powodów. Środki z kredytu dotyczyły wykupienia tej części, którą Powodowie kupili na własne potrzeby mieszkaniowe i którą to część za środki z kredytu wyremontowali.

Powyższe okoliczności udowadnialiśmy oczywiście przesłuchaniem Powodów, szeroką dokumentacją, a także zdjęciami prezentującymi nieruchomość. W I instancji odbyły się aż 3 rozprawy.

Pozew wpłynął do Sądu pod koniec listopada 2021 roku, co oznacza, że sprawa trwała łącznie 2 lata i 3 miesiące.

Sprawę prowadził adw. Andrzej Zorski.

Wyrok jest PRAWOMOCNY i WYKONALNY.

#pzadwokaci #wyrokiwsprawachfrankowych