SUKCES W SPRAWIE PRZECIWKO SANTANDER BANK POLSKA S.A. 🤩👏🤩👏🤩 SĄD NIE UWZGLĘDNIA ZARZUTU ZATRZYMANIA I POTRĄCENIA 🔥🔥🔥

Santander
Udostępnij:
Oceń ten wpis!

Miło nam poinformować Państwa o kolejnej wygranej – tym razem łupem padł Santander Bank Polska S.A. (ex Kredyt Bank S.A.).

W dniu 9 czerwca 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny, SSR del. Ewa Suchecka – Bartnik w sprawie naszej Klientki o sygn. akt III C 502/20 wydał wyrok, w którym:

➡️ ustalił (w sentencji wyroku), że Umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 roku zawarta przez naszą Klientkę z Kredyt Bank S.A. jest nieważna,
➡️ zasądził od Santander Bank Polska S.A. na rzecz naszej Klientki zwrot wszystkich wpłaconych do banku kwot, tj. 80.690,83 PLN i 72.342,17 CHF,
➡️ od ww. kwot Sąd zasądził odsetki ustawowe za czas opóźnienia liczone od chwili doręczenia odpisu pozwu do Santander Bank Polska S.A,
➡️ obciążył Santander Bank Polska S.A. kosztami procesu (w tym kosztami zastępstwa procesowego) w całości, tj. 11.817,00 PLN

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że:

♦️ NIE UWZGLĘDNIA zarzutu zatrzymania ani potrącenia, które zostały podniesione przez Santander Bank Polska S.A. w odpowiedzi na pozew,
♦️ podziela stanowisko strony powodowej co do ustaleń faktycznych i rozważań prawnych.

Ciekawostki:

💥 Sprawa wpłynęła do Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 4 marca 2020 roku.
💥 W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa, podczas której została przesłuchana kredytobiorczyni.
💥 Kredytobiorczyni w dacie zawarcia Umowy kredytu była kierownikiem placówki banku.

Wyrok jest nieprawomocny.

Tymczasem życzymy Państwu miłego i słonecznego weekendu 🌞🌞🌞
#wyrokiwsprawachfrankowych #pzadwokaci

sprawa frankowa przeciwko santander bank polska

sprawa frankowa przeciwko santander bank polska